Deklaracja dostępności

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej nowesztuki.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-09-16
Data aktualizacji strony internetowej: 2022-10-31

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • serwis zawiera pliki PDF, DOC itp., choć korzystanie z nich starano się ograniczyć do minimum i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce,
 • linki do dokumentu do pobrania nie mają w swojej treści informacji o formacie i rozmiarze dokumentu,
 • część nagłówków nie posiada linków do kolejnych podstron.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Biura Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu znajdują się w budynku Centrum Kultury Zamek (ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań) – deklaracja dostępności architektonicznej budynku znajduje się na stronie: https://ckzamek.pl/deklaracja-dostepnosci/

Wydarzenia Centrum Sztuki Dziecka odbywają się w Scenie Wspólnej (ul. Brandstaettera 1, 61-663 Poznań):

 • Scena Wspólna to miejsce realizacji działań artystycznych CSD (które jest jej współgospodarzem) i jest to budynek parterowy,
 • na parkingu znajduje się odpowiednio oznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami,
 • do Sceny prowadzi jedno główne wejście, drzwi są szerokie. Są one ciężkie i trudno otworzyć je samodzielnie osobie poruszającej się na wózku lub osobie z niepełnosprawnością wzroku,
 • kasa biletowa znajduje się na wprost wejścia oraz przy wejściu do foyer – obie znajdują się na odpowiedniej wysokości do komunikacji z osobą na wózku,
 • ciągi komunikacyjne są szerokie, nie znajdują się w nich żadne przeszkody (np. meble, stojaki),
 • Scena Wspólna posiada toaletę przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • w toalecie Sceny Wspólnej znajduje się system przywoływania,
 • osoby poruszające się na wózku mogą zająć dowolne miejsce na parterze widowni,
 • we foyer znajdują się ławki, na których można usiąść, czekając na rozpoczęcie wydarzenia,
 • brak kontrastowych oznaczeń na szklanych przestrzeniach (drzwi, ściany).

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

 • Centrum Sztuki Dziecka zapewnia osobom g/Głuchym kontakt za pośrednictwem tłumaczki PJM – chęć skorzystania z tłumaczenia należy zgłosić mailowo: mmaksimowicz@csdpoznan.pl lub za pomocą SMS lub aplikacji WhatsApp: +48 884 936 747; tłumaczka dyżuruje w środy (g. 17.00 – 18.00) i soboty (g. 11.00 – 12.00),
 • osoba obsługująca kasę w Scenie Wspólnej posługuje się płynnie PJM,
 • część wydarzeń organizowanych przez Centrum Sztuki Dziecka jest tłumaczona na PJM oraz przygotowywana jest do nich audiodeskrypcja,
 • materiały video publikowane w mediach społecznościowych CSD zawierają napisy dla osób niesłyszących,
 • grafiki i zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych CSD posiadają teksty alternatywne,
 • bilety dla asystentów_tek osób z niepełnosprawnością na wszystkie wydarzenia można zakupić w cenie 1 zł,
 • w Scenie Wspólnej (Duża Scena) zainstalowana jest pętla indukcyjna,
 • w Scenie Wspólnej nie ma uwidocznionego planu przestrzeni, jednak wszystkie przestrzenie są opisane (np. szatnia, kasa, toaleta, itd.),
 • w Scenie Wspólnej drzwi prowadzące na widownię, do toalet, do poszczególnych przestrzeni Sceny oznaczone są tabliczkami z alfabetem Braille’a,
 • na stronie nie ma tekstów ETR oraz nagrań video z informacją o działalności instytucji z tłumaczeniem na PJM – ich przygotowanie zaplanowane jest na rok 2024.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?

Zgłoś to do Marty Maksimowicz, koordynatorki ds. dostępności Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu – mailowo: mmaksimowicz@csdpoznan.pl lub telefonicznie (także za pośrednictwem aplikacji WhatsApp): 884 936 747.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail,
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Tą samą drogą możesz składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Link do strony PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo.

 

Підготовка декларації про доступність

Дата складання декларації: 2023-03-29

Дата останнього перегляду декларації: 2024-03-29

Гарячі клавіші:

На веб-сайті можна використовувати стандартних гарячих клавішів браузера

Архітектурна доступність:

 • Спільна Сцена це місце проведення мистецьких заходів ЦДТ (який є його співорганізатором) і це одноповерхова будівля
 • На стоянці є відповідно позначене місце для людей з обмеженими можливостями
 • На Сцену веде один головний вхід, двері є широкі. Вони важкі, і їх тяжко відкрити самостійно людині в інвалідному візку або людині з вадами зору
 • каса продажу квитків розташована перед входом і біля входу в фойє – обидві знаходяться на потрібній висоті для комуніка́ції з людиною в інвалідному візку
 • комунікаційні шляхи широкі, в них немає перешкод (наприклад, меблів, стелажів)
 • Спільна Сцена має туалет, пристосований до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями
 • в туалеті відсутня система виклику – її встановлення планується на січень 2023 року
 • людини в інвалідному візку можуть зайняти будь-яке місце на першому поверсі аудиторії
 • у фойє є лавочки, де можна посидіти в очікуванні початку заходу
 • відсутність контрастного позначення на скляних просторах (двері, стіни)
 • Офіси ЦДТ знаходяться в ЦК ЗАМЕК (ul. Św. Marcin 80/82). Інформацію про архітектурну доступність ЦК ЗАМЕК можна знайти на його сайті: https://ckzamek.pl/deklaracja-dostepnosci/

Комунікаційна та інформаційна доступність:

 • ЦДТ запевняє г/Глухим людям контакт через перекладача польської жестової мови- бажання скористатися з перекладу потрібно надіслати електронною поштою: mmaksimowicz@csdpoznan.pl або через SMS або WhatsApp: +48 884 936 747
 • особа, яка обслуговує касу в Спільної Сцені вільно володіє Польською Жестовою Мовою
 • частина подій організованих через ЦДТ перекладається на Польською Жестовою Мовою і для них підготовлено аудіодескрипцію
 • матеріали відео, які опубліковані в соціальних мережах ЦДТ містять написи для глухих
 • графіки та фотографії, опубліковані в соціальних мережах ЦДТ, мають альтернативні тексти
 • квитки для асистентів людей з обмеженими можливостями на всі заходи ЦДТ можна придбати за 1 злотий
 • в Спільної Сцені індукційна петля відсутня – її встановлення заплановане на 2023 рік
 • в Спільної Сцені немає видимого плану простору, але всі приміщення описані (наприклад: гардероб, каса, туалет тощо)
 • в Спільної Сцені немає табличок Брайля – їх встановлення заплановано на січень 2023 року
 • на сайті ЦДТ відсутні тексти ЄТР (тексти, які легко читати та розуміти людям з вадами розумового розвитку) та відеозаписи з інформацією про діяльність закладу з перекладом на ПЖМ – їх підготовка запланована на 2023 рік.

Зворотні зв’язки та контактні дані

На цьому веб-сайті виникли проблеми, які є результатом невідповідності вимогам цифрової доступності?

Повідомте про це Марту Максимович, координатора з питань доступності Центра дитячої творчості в Познані- електронною поштою: mmaksimowicz@csdpoznan.pl або по телефону (також через WhatsApp): 884 936 747

У заявці вкажіть:

 • твоє ім’я та прізвище
 • контактні дані (наприклад номер телефону, адреса електронної пошти)
 • точну адресу веб-сайту, де елемент або вміст недоступні
 • опис того, в чому проблема і як вам було б зручніше її вирішити

Таким же чином ви можете подавати заявки на доступ до недоступної інформації та подавати вимоги на забезпечення доступності.

Обробка запитів і скарг щодо доступності

Ми відповімо на вашу заявку якнайшвидше, не пізніше ніж протягом 7 днів з моменту її отримання.

Якщо цей термін буде для нас занадто коротким, ми повідомимо вас про це.

У цьому повідомленні ми надамо новий термін, до якого ми виправимо помилки, про які ви повідомляєте, або підготуємо інформацію іншим способом. Цей новий термін не буде довшим ніж 2 місяці.

Якщо ми не зможемо забезпечити цифрової доступності до веб-сайту або вмісту, з вашої заявки, ми запропонуємо вам альтернативний доступ до них.

Якщо наші дії вас не влаштовують, ви можете подати скаргу до Голови Державного Фонду Реабілітації Інвалідів.

Посилання на сайт PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/

Якщо у вас ще будуть уваги щодо нашої діяльності пов’язаної з цифровою доступністю, ви можете повідомити про них Речника Громадянських Прав

Посилання на сайт Речника Громадянських Прав: https://bip.brpo.gov.pl/