KON
KURS

Pierwszy Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży (werdykty poniżej) został ogłoszony w 1986 roku. Miał charakter zamknięty – zaproszenia do udziału przyjęło dwunastu autorów, m.in. Henryk Bardijewski, Barbara Dohnalik, Andrzej Maleszka, Joanna Kulmowa, Maciej Wojtyszko. Łącznie zgłoszono trzynaście sztuk, a cztery z nich otrzymały wyróżnienia.

Podczas drugiej edycji formuła Konkursu ewoluowała, zyskał charakter mieszany (otwarty, zamknięty). W kolejnych dwóch latach uczestnikami byli nie tylko polscy, ale również zagraniczni autorzy, m.in. z Grecji, Węgier czy Australii. Od czwartej edycji, czyli od roku 1992, Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim biorą zawodowcy i debiutanci. Z roku na rok zainteresowanie Konkursem wzrasta, o czym świadczy liczba zgłaszanych tekstów. W 2020 roku padł rekord, ponieważ otrzymaliśmy 183 teksty.

Początkowo, wybrane sztuki biorące udział w Konkursie, ukazywały się w czasopiśmie „Sztuka dla Dziecka”, wydawanym przez Centrum od 1986 do 1990.

W roku 1992 pojawił się pierwszy zeszyt „Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży”. W latach 2013-2016 odbywał się Konkurs na Miniaturę Teatralną, skierowany do bardzo młodych, nastoletnich. Wybrane, nagrodzone sztuki zostały opublikowane w zeszycie zatytuowanym „Nowe Sztuki Młodzieży dla Młodzieży”.

Inicjatorem powstania Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży i jego koordynatorem do roku 2019 był Zbigniew Rudziński. Od 2020 roku Konkurs koordynuje Joanna Żygowska. Konkurs powstał w momencie, gdy współczesne teksty nie były tak popularne w teatrze dla młodego widza. Lata pracy przyczyniły się do zmian w repertuarze oraz do wypromowania wielu twórców i twórczyń, zainteresowanych teatrem młodego widza.

W 1987 roku w Teatrze Nowym w Poznaniu Maciej Wojtyszko poprowadził warsztat dramatopisarski „Ołówek i gumka teatralna”. Wydarzenie to stało się inspiracją do stworzenia regularnych spotkań dla profesjonalistów piszących dla teatru dla dzieci.

Od 1994 roku Konkursowi towarzyszą warsztatowe spotkania dramatopisarzy. Uczestnikami są m.in. osoby, których teksty zdobyły nagrodę lub zostały wyróżnione przez jury, a także specjaliści związani z twórczością teatralną dla młodych. Celem warsztatów jest wspieranie, rozwój i kształtowanie międzypokoleniowe wspólnoty piszących dla teatru. Początkowo miejscem spotkań była Wyspa Edwarda w Zaniemyślu. Pierwsze warsztaty dramatopisarskie, ze względu na wysoką liczbę uczestników, odbywały się rotacyjnie, zainteresowani zostali podzieleni na grupy. Z tego samego powodu, w 1998 r., spotkania zostały zorganizowane dwa razy – w maju i we wrześniu. W roku 2009, podczas Międzynarodowego Forum Autorów, gościliśmy polskich oraz zagranicznych twórców. Rok później miejscem warsztatów stało się Obrzycko, gdzie spotkania odbywały się do 2019 roku. W roku 2020, w związku z pandemią Covid-19 spotkanie odbyło się online, natomiast w roku 2022 było częścią Forum o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce.

Obecnie pokonkursowe spotkania dramatopisarzy odbywają się jesienią każdego roku.

Czytaj Dalej

35. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2024

Rok przyznania nagrody

2024

Jury II etapu

Piotr Dobrowolski, Justyna Lipko-Konieczna, Magdalena Miklasz, Joanna Żygowska

Jury I etapu

Katarzyna Grajewska, Magdalena Rewerenda

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

I nagrodę:

 • Mariuszowi Gołoszowi za sztukę „POV: masz 12 lat i prze****ne”

II nagrodę:

 • Rafałowi Paśce za sztukę „Dwa”

III nagrodę:

 • Beniaminowi M. Bukowskiemu za sztukę „WYJĄTKO”

I wyróżnienie:

 • Aleksandrze Barczyk za sztukę „Pan A”

dwa równorzędne II wyróżnienia:

 • Kamili Oleksiak-Czerwińskiej za sztukę „Dzikie Auto”
 • Marcinowi Teodorczykowi za sztukę „SENS ŻYCIA WEDŁUG LOLI”

34. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2023

Rok przyznania nagrody

2023

Jury etapu

Robert Jarosz, Piotr Morawski, Agnieszka Waligóra, Marzenna Wiśniewska, Joanna Żygowska

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

trzy równorzędne II nagrody:

33. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2021

Rok przyznania nagrody

2022

Jury II etapu

Michał Buszewicz, Justyna Czarnota, Joanna Krakowska, Halina Waszkiel, Joanna Żygowska

Jury I etapu

Katarzyna Grajewska, Joanna Żygowska

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

dwie równorzędne I nagrody:

trzy równorzędne II nagrody:

32. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2020

Rok przyznania nagrody

2021

Jury II etapu

Anna Augustynowicz, Justyna Czarnota, Anna Czernow, Joanna Krakowska, Joanna Żygowska

Jury I etapu

Katarzyna Grajewska, Joanna Żygowska

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

trzy równorzędne nagrody:

dwa równorzędne wyróżnienia:

 • Katarzynie Horze za sztukę „BABAROG
 • Magdalenie Siwik za sztukę „Padalec

31. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2020

Rok przyznania nagrody

2020

Jury II etapu

Justyna Czarnota, Michał Derlatka, Katarzyna Grajewska, Maciej Skowera, Joanna Żygowska

Jury I etapu

Katarzyna Grajewska, Joanna Żygowska

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

I nagrodę:

pięć równorzędnych II nagród:

30. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2019

Rok przyznania nagrody

2019

Jury

Katarzyna Grajewska, Malina Prześluga-Delimata, Zbigniew Rudziński, Halina Waszkiel

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

trzy równorzędne nagrody:

cztery równorzędne wyróżnienia:

osiem wyróżnień honorowych:

29. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2018

Rok przyznania nagrody

2018

Jury

Katarzyna Grajewska, Marta Guśniowska, Zbigniew Rudziński, Halina Waszkiel

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

trzy równorzędne nagrody:

nagrodę specjalną:

pięć równorzędnych wyróżnień:

28. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2017

Rok przyznania nagrody

2017

Jury

Katarzyna Grajewska, Waldemar Raźniak, Zbigniew Rudziński, Maciej Wojtyszko

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

I nagrodę:

 • Katarzynie Mazur-Lejman, za sztukę „Gwiezdnik

dwie II nagrody:

dwie III nagrody:

pięć równorzędnych wyróżnień:

27. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2016

Rok przyznania nagrody

2016

Jury

Paweł Aigner, Piotr Cieplak, Tadeusz Pajdała, Zbigniew Rudziński, Maciej Wojtyszko

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

dwie I nagrody:

II nagrodę:

III nagrodę:

 • Malinie Prześludze, za sztukę „Pan Lampa

nagrodę specjalną:

dwa wyróżnienia:

 • Karolinie I. Kalecie, za sztukę „Torba
 • Katarzynie Mazur-Lejman, za sztukę „TUTU

26. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2015

Rok przyznania nagrody

2015

Jury

Paweł Aigner, Liliana Bardijewska, Piotr Cieplak, Tadeusz Pajdała, Zbigniew Rudziński

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

nagrodę:

sześć wyróżnień:

25. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2014

Rok przyznania nagrody

2014

Jury

Paweł Aigner, Piotr Cieplak, Wojciech Faruga, Tadeusz Pajdała, Zbigniew Rudziński

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

I nagrodę:

II nagrodę:

III nagrodę:

dwa wyróżnienia:

 • Sylwii Kobuszewskiej, za sztukę „Lalka
 • Piotrowi Przybyle, za sztukę „Rysio z Klanu. Second life

24. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2013

Rok przyznania nagrody

2013

Jury

Paweł Aigner, Piotr Cieplak, Wojciech Faruga, Tadeusz Pajdała, Zbigniew Rudziński

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

trzy równorzędne nagrody:

dwa wyróżnienia:

23. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2012

Rok przyznania nagrody

2012

Jury

Paweł Aigner, Piotr Cieplak, Tadeusz Pajdała, Waldemar Raźniak, Zbigniew Rudziński

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

trzy równorzędne nagrody:

 • Robertowi Jaroszowi, za sztukę „Śnieży
 • Stachowi Szulistowi, za sztukę „Ja jako…?
 • Agnieszce Wiktorowskiej-Chmielewskiej, za sztukę „Malwinka

nagrodę specjalną:

dwa wyróżnienia:

22. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2011

Rok przyznania nagrody

2011

Jury

Paweł Aigner, Piotr Cieplak, Tadeusz Pajdała, Waldemar Raźniak, Zbigniew Rudziński

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

nagrodę główną:

nagrodę I stopnia:

 • Malinie Prześludze, za sztukę „Pręcik

nagrodę II stopnia:

cztery wyróżnienia:

21. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2009

Rok przyznania nagrody

2010

Jury

Paweł Aigner, Piotr Cieplak, Tadeusz Pajdała, Zbigniew Rudziński

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

dwie równorzędne nagrody:

trzy wyróżnienia:

nagrodę specjalną:

20. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2008

Rok przyznania nagrody

2009

Jury

Paweł Aigner, Bogusław Kierc, Tadeusz Pajdała, Zbigniew Rudziński, Jan Skotnicki

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

dwie równorzędne nagrody:

trzy wyróżnienia:

w kategorii „Debiut w konkursie” jury przyznało wyróżnienie:

19. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2007

Rok przyznania nagrody

2008

Jury

Bogusław Kierc, Ewa Obrębowska, Tadeusz Pajdała, Zbigniew Rudziński, Jan Skotnicki

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

nagrodę specjalną:

 • Piotrowi Bulakowi, za sztukę „Dupak

wyróżnienie:

 • Marcie Guśniowskiej, za sztukę „Kaszalot

w kategorii „Debiut w konkursie” jury przyznało wyróżnienie:

pracy o tematyce sportowej, piłkarskiej związanej z EURO 2012 jury przyznało nagrodę:

18. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2006

Rok przyznania nagrody

2007

Jury

Bogusław Kierc, Jerzy Koenig, Tadeusz Pajdała, Zbigniew Rudziński, Jan Skotnicki

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

I nagrodę:

 • Malinie Prześludze, za sztukę „Jak jest

II nagrodę:

nagrodę specjalną:

 • Piotrowi Bulakowi, za sztukę „Derby

cztery wyróżnienia:

17. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2006

Rok przyznania nagrody

2006

Jury

Piotr Cieplak, Jerzy Koenig, Tadeusz Pajdała, Zbigniew Rudziński, Jan Skotnicki

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

nagrodę główną:

trzy wyróżnienia:

nagrodę specjalną:

16. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2004

Rok przyznania nagrody

2005

Jury

Jerzy Koenig, Tadeusz Pajdała, Zbigniew Rudziński, Jan Skotnicki

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

trzy wyróżnienia I stopnia:

dwa wyróżnienia II stopnia:

15. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2003

Rok przyznania nagrody

2004

Jury

Piotr Cieplak, Tadeusz Pajdała, Zbigniew Rudziński, Jan Skotnicki

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

nagrodę:

cztery wyróżnienia:

14. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2002

Rok przyznania nagrody

2003

Jury

Roman Kordziński, Tadeusz Pajdała, Zbigniew Rudziński, Jan Skotnicki

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

cztery wyróżnienia:

jury zwróciło także uwagę na prace:

13. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2001

Rok przyznania nagrody

2002

Jury

Marta Karasińska, Tadeusz Pajdała, Zbigniew Rudziński, Jan Skotnicki

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

trzy wyróżnienia:

jury zwróciło także uwagę na prace:

12. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

2000

(organizatorzy konkursu to Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu oraz Telewizja Polska SA.)

Rok ogłoszenia konkursu

2001

Jury

Zbigniew Dzięgiel, Tadeusz Pajdała, Maciej Prus, Zbigniew Rudziński, Jan Skotnicki

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

trzy równorzędne nagrody:

 • Radosławowi Figurze, za sztukę „Adelka
 • Stanisławowi Grabowskiemu, za sztukę „Obcy”
 • Agnieszce Kuszy, za sztukę „Sen jaśminowej krainy

trzy wyróżnienia:

11. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

1999

Rok przyznania nagrody

2000

Jury

Ernest Bryll, Zbigniew Dzięgiel, Zbigniew Rudziński, Jan Skotnicki, Piotr Tomaszuk

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

wyróżnienie I stopnia:

pięć wyróżnień II stopnia:

 • Sławomirowi Animuckiemu, za sztukę „Przed windą
 • Radosławowi Figurze, za sztukę „Głupotki
 • Stanisławowi Grabowskiemu, za sztukę „Pistolet
 • Jerzemu Rochowiakowi, za sztukę „Anioł, diabeł i malarz
 • Magdzie Szymańskiej, za sztukę „Żółty”

cztery wyróżnienia III stopnia:

10. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

1998

Rok przyznania nagrody

1999

Jury

Ernest Bryll, Zbigniew Rudziński, Jan Skotnicki, Piotr Tomaszuk

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

dwie nagrody główne:

cztery wyróżnienia:

sześć wyróżnień honorowych:

9. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

1997

Rok przyznania nagrody

1998

Jury

Bogusław Kierc, Tadeusz Pajdała, Zbigniew Rudziński, Jan Skotnicki

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

cztery równorzędne nagrody:

cztery wyróżnienia:

wyróżnienie specjalne:

8. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

1996

Rok przyznania nagrody

1997

Jury

Bogusław Kierc, Tadeusz Pajdała, Zbigniew Rudziński, Jan Skotnicki

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

cztery równorzędne nagrody:

cztery wyróżnienia:

7. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

1995

Rok przyznania nagrody

1996

Jury

Bogusław Kierc, Milan Kwiatkowski, Zbigniew Rudziński, Jan Skotnicki, Maciej Wojtyszko

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

dwie II nagrody:

dwie III nagrody:

siedem wyróżnień honorowych:

6. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

1994

Rok przyznania nagrody

1995

Jury

Milan Kwiatkowski, Zbigniew Rudziński, Jan Skotnicki, Maciej Wojtyszko

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

dwie II nagrody:

III nagrodę:

pięć wyróżnień:

 • Krystynie Chołoniewskiej, za sztukę „Gdzie jest Mateusz?
 • Żywii Karasińskiej-Fluks, za sztukę „Wachlarze
 • Janowi Krzysztofczykowi, za sztukę „Wyrobnicy
 • Annie Onichimowskiej, za sztukę „Małgosia
 • Jerzemu Rochowiakowi, za sztukę „To, co jest

pięć wyróżnień honorowych:

5. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

1993

Rok przyznania nagrody

1994

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

I nagrodę:

II nagrodę:

dwie III nagrody:

pięć wyróżnień:

4. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

1992

Rok przyznania nagrody

1993

Jury

Milan Kwiatkowski, Jerzy Moszkowicz, Tadeusz Pajdała, Zbigniew Rudziński, Jan Skotnicki

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

trzy III nagrody:

cztery wyróżnienia:

jury zwróciło uwagę na prace:

3. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży (kategoria sztuk zagranicznych, 3. edycja Konkursu)

Rok ogłoszenia konkursu

1991

Rok przyznania nagrody

1992

Jury

Janusz Degler, Milan Kwiatkowski, Jerzy Moszkowicz, Zbigniew Rudziński, Jan Skotnicki

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

wyróżnienie dla:

jury zwróciło uwagę na prace:

3. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

1990

Rok przyznania nagrody

1991

Jury

Janusz Degler, Milan Kwiatkowski, Jerzy Moszkowicz, Zbigniew Rudziński, Jan Skotnicki

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

II nagrodę:

III nagrodę:

wyróżnienie:

jury zwróciło uwagę na prace:

2. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

1989

Rok przyznania nagrody

1990

Jury

Olgierd Błażewicz, Ernest Bryll, Milan Kwiatkowski, Tadeusz Pajdała, Zbigniew Rudziński, Jan Skotnicki

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

wyróżnienie I stopnia:

 • Andrzejowi Maleszce, za sztukę „Maszyna zmian”

dwa wyróżnienia II stopnia:

 • Januszowi Jezierskiemu, za sztukę „Gdzie ty pasujesz”
 • Tadeuszowi Patulskiemu, za sztukę „Jeżeli jesteś przeciw, mów o mnie…”

wyróżnienie III stopnia:

 • Henrykowi Bardijewskiemu, za sztukę „Najdziwniejsze prawdy świata!”

1. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Rok ogłoszenia konkursu

1986

Rok przyznania nagrody

1987

Jury

Jerzy Koenig, Milan Kwiatkowski, Maria Pijanowska, Ewa Piotrowska, Zbigniew Rudziński, Jan Skotnicki

Werdykt

Jury postanowiło przyznać:

cztery równorzędne wyróżnienia: