Katalog

W marcu 2005 roku Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zorganizowało Kongres Polskiego Teatru dla Dzieci i Młodzieży, którego pokłosiem jest opublikowany „Raport o stanie polskiego teatru dla dzieci i młodzieży w latach 1989–2003”.

Podczas tego wydarzenia została wyartykułowana potrzeba stworzenia serwisu, w którym znajdą się informacje na temat współczesnej dramaturgii dla młodej widowni. Dlatego też w 2006 roku powstał Katalog nowesztuki.pl. Jego celem było zebranie i uporządkowanie jak największej liczby informacji na temat utworów scenicznych dla dzieci i młodzieży przeznaczonych dla wszystkich rodzajów teatrów. Katalog jest istotnym elementem szerokiego projektu udostępnienia współczesnej dramaturgii i promocji jej twórców, także wcześniej nieznanych. Początki Katalogu polegały na opracowaniu około 200 kart tekstów wybranych z 16 edycji konkursu na sztukę teatralną organizowanego przez naszą instytucję od roku 1986 oraz przekładów utworów zagranicznych wydanych do 2006 roku w Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży. Karty zostały przygotowane przez studentów i studentki prof. Marty Karasińskiej i prof. Juliusza Tyszki z polonistyki i kulturoznawstwa UAM w Poznaniu.

Katalog był uzupełniany kartami sztuk autorów cenionych i często granych w latach poprzednich, głównie 60. i 70. XX wieku. Utwory te gromadziły biblioteki szkół teatralnych i niektóre teatry lalkowe. Podjęliśmy próbę stworzenia współczesnego kanonu utworów dramatycznych zarówno dla teatrów zawodowych, jak i amatorskich. Jednak trzon tego Katalogu stanowią propozycje nowe, dramaty corocznie przysyłane na Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży oraz teksty zagraniczne ukazujące się w naszym wydawnictwie.

W kartach poszczególnych sztuk znajdują się m.in.: streszczenia, przesłania, informacje na temat obsady, nagrody, premiery i lokalizacja tekstów. Tworzą je osoby pracujące w Centrum i współpracujące z tą instytucją. Na stronie internetowej zamieszczane są również informacje o aktualnościach i inicjatywach związanych z teatrem dla dzieci i młodzieży, a także wywiady i szkice z zakresu współczesnej dramaturgii adresowanej do młodego odbiorcy.

Inicjatorem powstania katalogu i jego redaktorem  w latach 2006-2019 był Zbigniew Rudziński. Do tej pory serwis współprowadzili: Wojciech Hamerski (2006–2011), Barbara Małecka (2011–2012), Izabella Nowacka (2012–2016), Justyna Gołęcka (2017–2019), Joanna Żygowska (2019-2022), Aleksandra Łozowska (od 2019), Daria Banasiewicz (2020), Sandra Lewandowska (2020–2021), Ewelina Chatłas (2022–2023), Agnieszka Waligóra (2022–2023). Od 2024 roku serwis redaguje Aleksandra Łozowska oraz Agata Chwirot.

Czytaj Dalej