PRO
GRAM
PISA
RSKI

Program pisarski to innowacyjna formuła rozwoju, skierowana do osób piszących sztuki teatralne dla dzieci lub młodzieży. Pierwsza edycja Programu odbyła się w 2023 roku.

Dzięki wnioskom z raportu „Teatr dla dzieci i młodzieży — zmiana paradygmatu?“ (powstałego w 2022 roku) dostrzeżone zostały praktyczne potrzeby części osób związanych z teatrem w Polsce, między innymi potrzeba otrzymywania informacji zwrotnej na temat swojej pracy oraz specjalistyczne wsparcie, osobom autorskim brakuje bowiem czasu na refleksję podczas samego procesu pisania. Ponadto dla osób piszących niezwykle istotne okazały się sprawy materialne: ważne jest dla nich posiadanie odpowiedniej przestrzeni do tworzenia oraz adekwatnych, regularnie wypłacanych środków pieniężnych.

Mając to na uwadze, Centrum stworzyło sytuację, w której autorzy i autorki mają szansę otrzymać kompleksowe wsparcie w czasie pracy nad utworem. W 2023 roku powstała nowa formuła rozwoju osób piszących teksty dla młodych – Program pisarski.

W ramach intensywnego 5-miesięcznego procesu uczestnicy prowadzeni przez doświadczoną osobę wspierającą proces twórczy, mają okazję rozwijać swoje koncepcje tekstu dramatycznego. Celem programu jest wspieranie twórczego pisania oraz dostarczenie uczestnikom inspiracji, warunków i narzędzi niezbędnych do stworzenia wysokiej jakości dramatu skierowanego do młodej widowni.

Autorzy oraz autorki mają okazję rozwijać swoje projekty uczestnicząc w warsztatach z osobą reżyserską, redaktorką, grupą ekspercką dzieci lub młodzieży oraz specjalistą w wybranej przez siebie dziedzinie. Program nie tylko kształtuje umiejętności pisarskie, lecz także dostarcza inspiracji i konstruktywnego feedbacku, tworząc sprzyjające warunki dla powstania nowatorskich sztuk dedykowanych dzieciom i młodzieży.

W 2023 roku nabór do pierwszej edycji Programu pisarskiego został przeprowadzony w ramach 34. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży. Od 2024 roku są to osobne formuły.

Osoby uczestniczące w pierwszej edycji Programu pisarskiego:

– Andrzej Błażewicz, sztuka teatralna „DZIEWCZYNA W OGNIU”,
– Monika Czajkowska, sztuka teatralna „Wychowanie Fizyczne”,
– Tomasz Daszczuk, sztuka teatralna „Kto? Co? Czasownik”.

 

Czytaj Dalej

2. Program pisarski

Rok przeprowadzenia naboru i realizacji Programu:
2024

Jury

Wojciech Brawer, Robert Jarosz, Martyna Lechman oraz Marzenna Wiśniewska (przewodnicząca)

Werdykt

Do udziału w Programie pisarskim, jury wybrało osoby:

  • Ewę Galicę, autorkę koncepcji sztuki teatralnej „Eryka i Skarabeusz”,
  • Joannę Karolinę Kowalską, autorkę koncepcji sztuki teatralnej „Dziewczyna i morze”.

1. Program pisarski

Rok przeprowadzenia naboru i realizacji Programu::
2023

Jury

Robert Jarosz, Piotr Morawski, Marzenna Wiśniewska, Agnieszka Waligóra, Joanna Żygowska

Werdykt

Do udziału w Programie pisarskim, jury wybrało osoby: