Pro
jek
ty

Projekty przez nas realizowane to szereg rozbudowanych i kompleksowych działań kierowanych do twórców, twórczyń, edukatorek, edukatorów, profesjonalnie związanych z twórczością teatralną i dramaturgiczną dla dzieci i młodzieży.

To odpowiedź na artykułowane potrzeby środowiska zajmującego się twórczością dla młodych. Naszym celem jest rozwój środowiska związanego ze współczesną dramaturgią dla młodej widowni, a także wsparcie i kształcenie obecnych i przyszłych twórców piszących dla dzieci i młodzieży. Na projekt składa się kilka elementów: Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży, warsztaty dramatopisarskie, Scena Czytana oraz Edu-akcje.

Czytaj Dalej

Aktualnie realizowane projekty

Publikacja „Trzy teksty o polskiej choreografii dla młodej widowni”

Zapraszamy do lektury publikacji „Trzy teksty o polskiej choreografii dla młodej widowni”.

Czytaj dalej

Raport „Teatr dla dzieci i młodzieży. Zmiana paradygmatu”

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Teatr dla dzieci i młodzieży - zmiana paradygmatu?”.

Czytaj dalej

Warsztaty podsumowujące Konkurs

Z Konkursem nierozerwalnie powiązane są warsztaty dramatopisarskie odbywające się od 1994 roku.

Czytaj dalej

Otwarte warsztaty dramatopisarskie

Od 2021 roku Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu organizuje otwarte warsztaty dramatopisarskie.

Czytaj dalej

Scena Czytana

Od 2005 roku wybrane teksty są prezentowane w formie scenicznych czytań.

Czytaj dalej

Scenariusze do dramatów

Scenariusz do dramatów tworzą nauczycielki i pedagożki teatru.

Czytaj dalej

Archiwalne projekty

Edu-akcje

Edu-akcje to projekt, który narodził się w 2019 roku z potrzeby rozwijania działań edukacyjnych wokół propozycji repertuarowych Centrum Sztuki Dziecka.

Czytaj dalej

„Raport o stanie polskiego teatru dla dzieci i młodzieży w latach 1989–2003”

„Raport o stanie polskiego teatru dla dzieci i młodzieży w latach 1989–2003” został opracowany jako pokłosie Kongresu Polskiego Teatru dla Dzieci i Młodzieży.

Czytaj dalej