Katalog

W marcu 2005 roku Centrum Sztuki Dziecka
w Poznaniu zorganizowało Kongres Polskiego Teatru dla Dzieci i Młodzieży, którego pokłosiem jest opublikowany „Raport o stanie polskiego teatru dla dzieci i młodzieży w latach
1989–2003”.

Podczas tego wydarzenia została wyartykułowana potrzeba stworzenia serwisu, w którym znajdą się informacje na temat współczesnej dramaturgii dla młodej widowni. Dlatego też w 2006 roku powstał Katalog nowesztuki.pl. Jego celem było zebranie i uporządkowanie jak największej liczby informacji na temat utworów scenicznych dla dzieci i młodzieży przeznaczonych dla wszystkich rodzajów teatrów.

Początki Katalogu polegały na opracowaniu około 200 kart tekstów wybranych z 16 edycji konkursu na sztukę teatralną organizowanego przez naszą instytucję od roku 1986 oraz przekładów utworów zagranicznych wydanych do 2006 roku w Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży.

W kartach poszczególnych sztuk znajdują się m.in.: streszczenia, przesłania, informacje na temat obsady, nagrody, premiery i lokalizacja tekstów. Tworzą je osoby pracujące w Centrum i współpracujące z tą instytucją. Na stronie internetowej zamieszczane są również informacje o aktualnościach i inicjatywach związanych z teatrem dla dzieci i młodzieży, a także wywiady i szkice z zakresu współczesnej dramaturgii adresowanej do młodego odbiorcy.

Inicjatorem powstania katalogu i jego redaktorem w latach 2006-2019 był Zbigniew Rudziński. Do tej pory serwis współprowadzili: Wojciech Hamerski (2006–2011), Barbara Małecka (2011–2012), Izabella Nowacka (2012–2016), Justyna Gołęcka (2017–2019), Joanna Żygowska (od 2019), Aleksandra Łozowska (od 2019), Daria Banasiewicz (2020), Sandra Lewandowska (2020–2021). Od 2022 roku serwis redaguje zespół: Aleksandra Łozowska, Joanna Żygowska, Ewelina Chatłas oraz Agnieszka Waligóra.

 

Czytaj Dalej

Zespół

Avatar

Aleksandra Łozowska

Dział Sztuki i Edukacji Kulturowej

producentka, dystrybucja „Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży”

alozowska@csdpoznan.pl

Avatar

Agnieszka Waligóra

Dział Sztuki i Edukacji Kulturowej

redaktorka

awaligora@csdpoznan.pl