O
KON
KUR
SIE

Inicjatorem powstania Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży w 1986 roku i jego koordynatorem do roku 2019 jest Zbigniew Rudziński. Od 2020 roku Konkursu koordynuje Joanna Żygowska.

Konkurs powstał w momencie, gdy współczesne teksty nie były tak popularne w teatrze dla młodego widza. Lata pracy przyczyniły się do zmian w repertuarze oraz do wypromowania wielu twórców i twórczyń, zainteresowanych teatrem młodego widza.

Czytaj więcej

Czytaj Dalej