O
No
wych
Sztu
kach

„Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” to seria wydawnicza, której celem jest prezentowanie utworów dramatycznych rodzimych i zagranicznych autorów. Teksty polskie pochodzą przede wszystkim z Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży.

Pomysł publikowania zeszytów z najnowszymi sztukami narodził się w 1992 roku, tuż po rozstrzygnięciu trzeciej edycji Konkursu. Jest to jedyne polskie wydawnictwo stale drukujące współczesne dramaty dla młodych odbiorców. Od początku istnienia wydawnictwa redaktorem „Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży” jest Zbigniew Rudziński. W roku kalendarzowym ukazuje się jeden lub dwa zeszyty.

Czytaj więcej

Czytaj Dalej