Scena
Czytana

Od 2005 roku wybrane teksty są prezentowane w formie scenicznych czytań, zwykle jest to prezentacja prapremierowa. Oprócz widowni w czytaniach biorą udział także autorzy i autorki oraz zaproszeni eksperci. W 2020 roku po raz pierwszy Scena Czytana zagościła w Internecie.

Scena Czytana online to spotkanie aktorów, reżyserów, artystów, którzy przez kilka dni pracują nad wybranym dramatem. Próbom towarzyszą dyskusje, rozmyślania oraz działania w przestrzeni. Całość zostaje zarejestrowana, by aktualnymi i ważnymi tematami podzielić się z publicznością dziecięcą lub młodzieżową.

Tego typu forma kontaktu z najnowszymi utworami stwarza możliwość szybkiej i szczerej konfrontacji z publicznością, stanowi sprawdzian zawartości myślowej i proponowanej formy artystycznej. Centrum w ramach projektu od 15 lat zaprasza młodzież na spotkania z autorami oraz ich tekstami o aktualnej i ważnej dla młodych ludzi problematyce. Prezentowane teksty pochodzą z „Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży” oraz kolejnych edycji Konkursów na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży.

W trakcie realizacji, zespół kładzie wyraźny nacisk na pracę z tekstem w jego „najprostszej” formie, tak żeby stał się najistotniejszym elementem i aby wybrzmiał bez dodatkowych komunikatów.  Czytania stanowią rodzaj case study dla autorów tekstów. Celem tych działań jest przyjrzenie się tematom, formom, językowi, stylom pisania dla dzieci i młodzieży oraz refleksja na temat warsztatu samego autora.

W latach 2020-2022 projekt był realizowany jako Scena Czytana online, a materiały były udostępniane na platformie PPV Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Dodatkowo sztuka „NIEbo i dłoNIE” została przygotowana w wersji z tłumaczeniem na Polski Język Migowy oraz audiodeskrypcją (podobnie jak Scena Czytana online „Stalowy wilk”).

Czytaj Dalej