Spotkanie
dramato
pisarskie

Z Konkursem na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży nierozerwalnie powiązane są warsztaty dramatopisarskie odbywające się od 1994 roku. Uczestnikami są m.in. osoby, których teksty zdobyły nagrodę, zostały wyróżnione przez jury, a także specjaliści związani z twórczością teatralną dla młodych.

Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat kondycji współczesnej dramaturgii dla młodych, a także poszukiwanie inspiracji dotyczących tworzenia dla dzieci oraz krytyczna refleksja na temat powstających tekstów. Pierwszym miejscem spotkań była Wyspa Edwarda w Zaniemyślu, obecnie jest to ośrodek UAM w Obrzycku.

W wydarzeniu  biorą udział osoby nagrodzone lub wyróżnione w kolejnych edycjach Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży, jego wybrani uczestnicy i uczestniczki, a także profesjonaliści związani z twórczością teatralną dla dzieci i młodzieży. Dla autorów i autorek rozpoczynających swoją drogę z pisaniem sztuk teatralnych jest to istotny moment refleksji i przewartościowania dotychczasowego myślenia, a także uruchomienie pewnej wrażliwości i szerszego spojrzenia na sztukę dla młodych.

Uczestnicy i uczestniczki wydarzenia biorą udział w warsztatach oraz spotkaniach, podczas których m.in. poszukują inspiracji dotyczących tworzenia dla dzieci oraz podejmują krytyczną refleksję na temat powstających tekstów. Efektem działań jest istotne wpłynięcie na jakość powstających tekstów, uwrażliwienie autorów i autorki na obecność młodej widowni, a także budowanie relacji między doświadczonymi twórcami, twórczyniami i debiutantami, debiutantkami.

Podczas Spotkań dramatopisarskich, w twórczej atmosferze dyskusji, swój warsztat kształcili twórcy i twórczynie, edukatorzy oraz edukatorki, należący dziś do środowiska kształtującego współczesne życie teatralne i edukację kulturalną.

Czytaj Dalej

W wydarzeniu  biorą udział osoby nagrodzone lub wyróżnione w kolejnych edycjach Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży, jego wybrani uczestnicy i uczestniczki, a także profesjonaliści związani z twórczością teatralną dla dzieci i młodzieży. Dla autorów i autorek rozpoczynających swoją drogę z pisaniem sztuk teatralnych jest to istotny moment refleksji i przewartościowania dotychczasowego myślenia, a także uruchomienie pewnej wrażliwości i szerszego spojrzenia na sztukę dla młodych.

Uczestnicy i uczestniczki wydarzenia biorą udział w warsztatach oraz spotkaniach, podczas których m.in. poszukują inspiracji dotyczących tworzenia dla dzieci oraz podejmują krytyczną refleksję na temat powstających tekstów. Efektem działań jest istotne wpłynięcie na jakość powstających tekstów, uwrażliwienie autorów i autorki na obecność młodej widowni, a także budowanie relacji między doświadczonymi twórcami, twórczyniami i debiutantami, debiutantkami.

Podczas Spotkań dramatopisarskich, w twórczej atmosferze dyskusji, swój warsztat kształcili twórcy i twórczynie, edukatorzy oraz edukatorki, należący dziś do środowiska kształtującego współczesne życie teatralne i edukację kulturalną.