Publikacja

Zapraszamy do lektury publikacji „Trzy teksty o polskiej choreografii dla młodej widowni” autorstwa Anny Królicy, Katarzyny Lemańskiej oraz Alicji Müller.

W maju 2023 roku Anna Królica, Katarzyna Lemańska oraz Alicja Müller, trzy badaczki związane z polską choreografią i tańcem dla młodej widowni, zostały zaproszone przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu do podjęcia próby zmapowania pola polskiej choreografii dla dzieci i młodzieży oraz sformułowania jego definicji. Podczas spotkania z Joanną Żygowską, dyrektorką Centrum, i Hanną Bylką-Kanecką, członkinią zespołu kuratorskiego Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni (organizowanego przez CSD), zostały ustalone obszary do badań współczesnego tańca i choreografii dla dzieci i młodzieży w Polsce na przestrzeni ostatnich dwóch dekad.

Publikacja powstała w związku z Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni, które Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zorganizowało w dniach 30 września – 3 października 2023. Część wyników badań została zaprezentowana w trakcie Forum. Badaczki podjęły próbę usystematyzowania zjawisk i zaproponowania teoretyczno-historycznej refleksji, przydatnej w szerokim oglądzie polskiego tańca i choreografii dla młodej widowni.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Trzy teksty o polskiej choreografii dla młodej widowni”.

 

Czytaj Dalej