Wróć

Achilleis. 2021

 • Autor/Autorka

  Tomasz Kaczorowski

 • Wiek adresata

  od 15 lat

 • Zalecana na scenę

  dramatyczną

 • Opracowanie

  Anna Czernow

 • Obsada

  Achilles, Kassandra, Patrokles, Pentesilea, Bryzeida, Erynnis, Ludzie

 • Streszczenie

  „Achilleis. 2021” to sztuka zaangażowana, aktualna, niemal na gorąco relacjonująca język i temperaturę ulicznego buntu anno domini 2020/2021, a zarazem ma ambicje uniwersalne. Brawurowo wpisuje pulsującą teraźniejszość w chłodną i zdystansowaną antyczną ramę. Rozgrywające się wciąż aktualne wydarzenia umieszcza w kontekście odwiecznych konfliktów ujętych w uniwersalne mityczne wzorce. Achilles, Kassandra, Patrokles, Bryzeida oraz pozostałe postacie dramatu komunikują gniew, zagubienie, niepokój i niezgodę na rzeczywistość, prezentując odbiorcom utarte, zgodne z wyznacznikami antycznej tradycji maski. Jednocześnie używają do tego fraz bardzo aktualnych, wybrzmiewających na protestach ulicznych oraz w mediach społecznościowych, składających się na narrację strajku kobiet. Rozpisując hasła – te skandowane, wypisywane na kartonach i te z internetowych memów – na role „Iliady”, autor sztuki tworzy interesujący, mieszany język – z jednej strony kolokwialny, rozkrzyczany, dosadny, z drugiej zaś poetycki, rytmiczny, zmetaforyzowany. A we wszystko to wplata pytanie, zadawane zarówno przez bohaterów, jak i przez narratora: Kto tu ma głos? A kto powinien go mieć? Próbą odpowiedzi jest finał dramatu – na wskroś współczesny monolog Kassandry (niepozbawiony tradycyjnie kasandrycznego tonu wybrzmiewającego w tragicznym pytaniu „a nie mówiłam?”) połączony z propozycją zmiany tytułu na „Kassandra. 2021”.

 • PRZESŁANIE

  Edukacyjne: sztuka stanowi kontynuację nurtu wywodzącego się z tradycji wyznaczonej przez eposy homeryckie i „antyczny teatr” Stanisława Wyspiańskiego. Jest znakomitą propozycją współczesnej reinterpretacji antycznych wzorców i motywów.

  Obywatelskie: sztuka jest swoistym manifestem komunikującym potrzebę aktywności i zaangażowania, a nie obojętności czy bierności.

  Filozoficzne: sztuka ukazuje teraźniejszość jako kolejną inkarnację wciąż powtarzającej się historii, element większego, uniwersalnego wzorca.

 • Źródło pochodzenia tekstu

  zgłoszony do Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu w roku 2021

 • nagrody i wyróżnienia

  jedna z trzech równorzędnych nagród w ww. Konkursie

 • Lokalizacja

  Centrum Sztuki Dziecka – materiał archiwalny (dostępny tylko na miejscu w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu) oraz Biblioteka Dramatu | Dialog (link do tekstu: https://www.dialog-pismo.pl/sites/default/files/biblioteka/tomasz_kaczorowski_achilleis.pdf )

Powrót do góry strony