Wróć

Między słowami

 • Autor/Autorka

  Katarzyna Bogusz, Bartłomiej Kalinowski

 • Wiek adresata

  od 4 lat

 • Zalecana na scenę

  dramatyczną

 • opracowanie

  Agata Drwięga

 • Obsada

  zależy od reżysera; tekst może zinterpretować jedna osoba, duet, trio, a także większa grupa wykonawców

 • Streszczenie

  Tekst składa się niewielkiej liczby zdań i równoważników, których dookreślenie leży po stronie wykonawców. Interpretacja aktorska, działanie plastyczne czy muzyczne są tu równie istotne, co sam scenariusz. Głównymi bohaterami sztuki są słowa. Najpierw w ciszy rodzą się dźwięki, które zapisujemy za pomocą liter. Litery łącząc się ze sobą, tworzą wyrazy, które, zapisane na papierze, różnią się wyglądem. Wypowiedziane wywołują w nas określone emocje lub pozwalają nazwać uczucia. Dobre słowa sprawiają nam przyjemność, złe – wręcz przeciwnie – ranią. Czasem słowa są niedoskonałe i zupełnie nie wiadomo, z jakiego powodu znaczą to, co znaczą. Można się nimi bawić: łączyć ze sobą przypadkowo wypowiedziane sylaby lub wyrazy, by stworzyć historię. Sztuka kończy się zaproszeniem widzów do takiej właśnie zabawy.

 • PRZESŁANIE

  Sztuka jest afabularnym scenariuszem na temat autotelicznej funkcji języka. Zachęca do zabawy zarówno wykonawców, jak i widzów.

 • Źródło pochodzenia tekstu

  zgłoszony do 29. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

 • Rok powstania tekstu

  2018

 • Lokalizacja

  Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu – materiał archiwalny (dostępny tylko na miejscu w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu)

Powrót do góry strony