O
Wy
daw
nict
wie

„Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” to seria wydawnicza, której celem jest prezentowanie utworów dramatycznych rodzimych i zagranicznych autorów. Teksty polskie pochodzą przede wszystkim z Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży.

Pomysł publikowania zeszytów z najnowszymi sztukami narodził się w 1992 roku, tuż po rozstrzygnięciu trzeciej edycji Konkursu. Jest to jedyne polskie wydawnictwo stale drukujące współczesne dramaty dla młodych odbiorców. Od początku istnienia wydawnictwa redaktorem „Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży” jest Zbigniew Rudziński. W roku kalendarzowym ukazuje się jeden lub dwa zeszyty.

W pierwszym zeszycie znalazły się sztuki polskich autorów. Były to teksty: Henryka Bardijewskiego, Teresy Buchwald, Marka Grali, Agnieszki Grudzińskiej, Joanny Kulmowej, Andrzeja Maleszki, Jerzego Niemczuka oraz Macieja Wojtyszki. Natomiast w dwóch kolejnych drukowaliśmy utwory zagraniczne.

W zeszycie drugim odnajdziemy dwie prace węgierskiego autora Endre Gyárfása „Czarodziejskie knedle” oraz „Fujarka Franka Świra”, wyróżnione w międzynarodowym Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży, a także tekst „Ramdam. Gadające lustro” Philippe’a Dorina, przetłumaczony specjalnie na potrzeby wydawnictwa.

W kolejnych zeszytach ze sztukami zagranicznymi ukazały się teksty, m.in.: Martina Baltscheita, Pierre’a Gripari, Urlicha Huba, Suzanne Lebeau, Ingeborg von Zadow. Tłumaczeniami dramatów zajmowało się kilkanaście osób, przede wszystkim Lila Mrowińska-Lissewska (z języka niemieckiego) i Ewa Umińska (z języka francuskiego).

Od 2005 roku Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu realizuje projekt Scena Czytana, polegający na premierowej scenicznej prezentacji tekstów dramatycznych w obecności ich autorów. Wszystkim Scenom Czytanym towarzyszyły rozmowy z twórcą i widownią, umożliwiające pisarzom poznanie pierwszych opinii na temat ich dzieł. W momencie zainicjowania działania te dotyczyły czytań utworów dla młodzieży, później także dla dzieci.

Czytaj Dalej

48. Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży

  1. Bodil Alling, „Gdyby tak mieć podróżny gramofon
  2. Esther Becker, „Życie to koncert życzeń
  3. Itziar Pascual, „Dziewczynka i wieloryb
  4. Kristo Šagor, „Kocham Cię

Dostępny w sprzedaży

W serii ukazały się także numery specjalne:

„Nowe Bajki dla Dzieci...”

zostały wydrukowane w 2011 roku. Jest to zeszyt zawierający siedem utworów (bajek) napisanych przez Malinę Prześlugę specjalnie dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

„New Plays for Children and Young People”

to publikacja zawierająca fragmenty wybranych sztuk polskich autorów, m.in. Liliany Bardijewskiej, Marty Guśniowskiej, Roberta Jarosza, Maliny Prześlugi czy Marii Wojtyszko, przetłumaczone na język angielski. Do tej pory ukazały się dwa zeszyty „New Plays…” – w 2012 oraz wersja poszerzona w roku 2013.

„Nowe Sztuki Młodzieży dla Młodzieży”

zawierają teksty wybrane z czterech edycji Konkursu na Miniaturę Teatralną, odbywającego się w latach 2013–2015.