Elipse
Powrót

Aktualności

16.03.2022

Forum o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce

Forum o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce odbędzie się między 15 a 18 września 2022 roku w Poznaniu. Będzie to szansa na ogólnopolską rozmowę na temat obecności tekstu w teatrze dla dzieci i młodzieży, diagnozę teraźniejszości i wspólną dyskusję na temat przyszłości. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Sztuki Dziecka.

Pomarańczowo-granatowy napis na szarym tle: FORUM. Na literach z tego słowa biały dopisek: o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce. W lewym górnym rogu logo Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży, w prawym dolnym napis: Poznań 15-18.09.2022

Forum będzie przestrzenią do rozmowy na tematy związane z teatrem dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych utworów dramatycznych oraz innych form istnienia na scenicznych deskach tekstów literackich. Wydarzenie jest także zaproszeniem do wymiany doświadczeń i poglądów oraz do wspólnego wypracowywania możliwych kierunków rozwoju działań związanych z popularyzacją współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy osoby zawodowo zainteresowane teatrem dla młodej widowni, a także te, które planują z nim związać swoją przyszłość.

Czas: 15-18 września 2022 roku
Miejsce: Poznań, Scena Wspólna
Organizator: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Spotkanie odbędzie się w roku, w którym wydawnictwo „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” świętuje swoje 30-lecie, od 16 lat funkcjonuje katalog nowesztuki.pl, a Konkurs na Sztukę dla Dzieci i Młodzieży zostanie rozstrzygnięty po raz 33. W roku 2022 mija także 17 lat od Kongresu Polskiego Teatru dla Dzieci i Młodzieży, którego pokłosiem jest „Raport o stanie polskiego teatru dla dzieci i młodzieży w latach 1989–2003”. Ta perspektywa czasowa skłania do postawienia pytań zarówno o przeszłość i teraźniejszość wymienionych projektów, a także – w sposób szczególny – o ich przyszłość.

To niepełne dwudziestolecie, jakie upłynęło od ostatniej ogólnopolskiej dyskusji nad stanem polskiego teatru dla dzieci, przyniosło szereg zmian, które warto podjąć podczas rozmowy w szerokim gronie. Zmiana sytuacji współczesnego dramatu w teatrze jest związana z poszerzeniem grona autorów i autorek, licznymi premierami, ale także z ewolucją rozumienia tego, czym jest i czym może być tekst w teatrze dla młodej widowni. Mają na to wpływ m.in. popularyzacja teatru dla najnajów oraz teatru tańca, wykorzystywania technik improwizacyjnych w pracy nad spektaklem czy też obecność adaptacji współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży, szczególnie książek obrazkowych.

Forum odbędzie się w czasie, w którym instytucje wciąż jeszcze zmagają się z kryzysem pandemicznym, a jednocześnie stykają się z kryzysem migracyjnym, wywołanym przede wszystkim rosyjską inwazją na Ukrainę, ale i sytuacją w innych regionach świata. Okoliczności te przynoszą nowe wyzwania, przed jakimi stają osoby zajmujące się sztuką dla dzieci i młodzieży oraz teatry i inne instytucje kultury.

W programie wydarzenia znajdą się m.in.:

  • panele dyskusyjne na temat historii, teraźniejszości i przyszłości współczesnego dramatu i dramaturgii dla dzieci i młodzieży,
  • sprawozdanie z badania socjologicznego dotyczącego współczesnej dramaturgii dla młodej widowni,
  • spotkania grup roboczych poświęcone nazwaniu i wypracowywaniu potrzeb związanych z działaniami na rzecz współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży,
  • premiera nowych pozycji w serii „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”,
  • spotkania dotyczące sytuacji teatru wynikającej z trwających kryzysów społecznych i politycznych,
  • prezentacja tekstów nagrodzonych w Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży w roku 2022,
  • spotkania networkingowe,
  • warsztaty i rozmowy dla osób wyróżnionych w 33. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży.

Szczegółowy program wydarzenia oraz informacje o akredytacjach zostaną opublikowane w czerwcu na stronie nowesztuki.pl.

Jeśli chcą Państwo podzielić się swoimi propozycjami tematów, które mogłyby zostać podjęte podczas Forum, zapraszamy do kontaktu z kuratorką projektu, Joanną Żygowską: jzygowska@csdpoznan.pl.

Logo MKiDN wraz z dopiskiem: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Czytaj inne

Forum o wielojęzyczności w sztukach performatywnych dla młodej widowni

17.07.2024

Ogłaszamy program trzeciej edycji Forum o sztukach performatywnych dla młodej widowni w Polsce.

Czytaj dalej

Publikacja podsumowująca działalność Centrum

12.07.2024

Zapraszamy do zakupu publikacji obrazującej działalność Centrum Sztuki Dziecka!

Czytaj dalej

Nagroda honorowa dla „Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży”!

24.05.2024

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek nagrodziło 51. i 52. tom Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży w 64. Konkursie na „Najpiękniejsze Polskie Książki 2023”.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie 35. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży!

20.05.2024

Znamy nazwiska osób autorskich nagrodzonych oraz wyróżnionych w 35. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży.

Czytaj dalej

Badanie środowiska osób zajmujących się sztukami performatywnymi i literaturą dla dzieci i młodzieży

14.05.2024

W zeszłym roku Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zainicjowało badania potrzeb osób zajmujących się sztuką dla dzieci i młodzieży. Teraz kontynuujemy działania, skupiając się na środowisku osób zajmujących się sztukami performatywnymi i/lub literaturą dla młodych odbiorców.

Czytaj dalej

Rusza nabór na warsztaty dramatopisarskie (sztuki/teksty dla dzieci i młodzieży)!

15.04.2024

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji warsztatów dramatopisarskich. Spotkamy się w Poznaniu w dn. 10–11 maja 2024 roku.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie naboru do Programu pisarskiego!

28.03.2024

Ogłaszamy wyniki tegorocznego naboru do Programu pisarskiego.

Czytaj dalej

Jury 35. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży!

22.03.2024

Przedstawiamy jurorki oraz jurora trwającej edycji Konkursu.

Czytaj dalej

Wyniki I etapu naboru do Programu pisarskiego!

14.03.2024

Jury do II etapu naboru do Programu pisarskiego zakwalifikowało 10 koncepcji dramatów. Przedstawiamy listę wybranych projektów.

Czytaj dalej

Ogłaszamy 35. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży!

05.02.2024

Rusza 35. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży. Nabór zgłoszeń trwa do 2 kwietnia 2024 roku.

Czytaj dalej