Elipse
Powrót

Aktualności

03.04.2023

Dołącz do Działu Relacji Publicznych Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu!

Szukamy osoby do pracy w Dziale Relacji Publicznych, zapraszamy do aplikowania.

 • umowa o pracę, stanowisko: animatorka/animator kultury
 • wynagrodzenie: 4300-4500 zł brutto/miesiąc (możliwe składniki wynagrodzenia: dodatek za wieloletnią pracę, dodatki wynikające z regulaminów wewnętrznych: premia uznaniowa, nagroda dyrektora, wczasy pod gruszą)
 • słowa kluczowe: promocja, sztuka dla dziecka, festiwal, wystawy, teatr, dramat, warsztaty, wydarzenia familijne, marketing, komunikacja, media

Do zakresu obowiązków będzie należało:

 • udział w tworzeniu i wdrażaniu kampanii promocyjnych dotyczących projektów Centrum,
 • nawiązywanie, budowanie relacji i stała współpraca z podmiotami zewnętrznymi, podwykonawcami, partnerami instytucji przy realizacji działań promocyjnych,
 • przygotowywanie i nadzorowanie prac nad realizacją materiałów informacyjnych i promocyjnych, planowanie dokumentacji fotograficznej i video, dbanie o spójność graficzną, estetyczną materiałów promocyjnych i nadzór nad drukami (w tym nad poprawnością użycia logo),
 • stały kontakt z mediami w celu promocji wydarzeń Centrum,
 • prowadzenie wybranych profili Centrum w mediach społecznościowych,
 • współpraca przy prowadzeniu stron internetowych instytucji,
 • monitorowanie efektów działań promocyjnych,
 • współpraca z innymi pracownikami i pracowniczkami Centrum.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby, które:

 • interesują się twórczością artystyczną kierowaną do młodej widowni,
 • posiadają wykształcenie wyższe (przynajmniej licencjat),
 • posiadają minimum 2-letnie doświadczenie pracy związanej z promocją i marketingiem,
 • posiadają umiejętności formułowania i wdrażania strategii promocyjnych i komunikacyjnych,
 • posiadają zdolności poszukiwania i wdrażania niestandardowych działań promocyjnych,
 • mają dużą samodzielność w wykonywaniu obowiązków,
 • posiadają kompetencje pozwalające na realizację wyżej wymienionych zadań,
 • posiadają wysokie kompetencje komunikacyjne i otwartość na współpracę w zespole,
 • komunikatywnie posługują się językiem angielskim.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę w otwartym na różnorodność, rozwijającym się zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących rozwijania wiedzy związanej z pracą oraz kompetencji miękkich,
 • współtworzenie projektów, które są w momencie zmian,
 • pracę w siedzibie instytucji w centrum Poznania, w budynku CK Zamek.

Warunki aplikowania:

 • zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@csdpoznan.pl z dopiskiem: rekrutacja – Dział Relacji Publicznych
 • termin nadsyłania zgłoszeń: 17 kwietnia 2023 r.
 • na rozmowę zaprosimy wybrane osoby.
 • z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest CENTRUM SZTUKI DZIECKA w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań. Mogą się Państwo kontaktować naszym z inspektorem ochrony danych osobowych Katarzyną Ślusarek pod adresem: iod@rodo.pl.

2) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) (treść zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych zawartych w przesłanych dokumentach przez CSD w Poznaniu, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4) Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

5) Dane przetwarzane będą zgodnie z wewnętrzną instrukcją.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1)Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Czytaj inne

Można czuć! Warsztaty dramatopisarskie (sztuki/teksty dla młodzieży)

02.11.2023

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji warsztatów dramatopisarskich! Spotkamy się w Poznaniu w dn. 8-9.12.2023.

Czytaj dalej

CALL FOR PAPERS „Nowe teksty o dramaturgii” (IV edycja)

26.10.2023

Zapraszamy do udziału w IV odsłonie call for papers „Nowe teksty o dramaturgii”. Wybrane szkice ukażą się na stronie nowesztuki.pl. Termin nadsyłania krótkich abstraktów upływa 6 listopada 2023.

Czytaj dalej

Wypełnij ankietę i pomóż nam lepiej projektować wydarzenia branżowe!

20.10.2023

Aby zdiagnozować potrzeby osób pracujących w obszarze sztuki dla młodej widowni, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zachęca do wypełnienia ankiety.

Czytaj dalej

51. numer „Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży” już w sprzedaży!

18.10.2023

Najnowsza antologia w serii „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” jest już dostępna w sprzedaży.

Czytaj dalej

Za nami Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni!

12.10.2023

Forum w liczbach prezentuje się imponująco! Dziękujemy za obecność i zaangażowanie.

Czytaj dalej

Premiera nowej antologii w serii „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”

09.10.2023

Już w październiku ukaże się premierowy numer w serii „Nowe Sztuk dla Dzieci i Młodzieży”.

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni!

18.08.2023

Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni odbędzie się między 30 września a 3 października 2023 roku. Program Forum będzie miał dwie części: dyskursywną i performatywną.

Czytaj dalej

Przedstawiamy program części performatywnej Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni!

08.08.2023

Przed nami druga edycja Forum o sztukach performatywnych dla młodej widowni w Polsce. Program Forum będzie miał dwie części: dyskursywną i performatywną. Część performatywna odbędzie się między 30 września a 1 października 2023 r.

Czytaj dalej

Ankieta badawcza na temat tańca dla młodej widowni

07.08.2023

Zachęcamy do wypełnienia ankiety badawczej dotyczącej tańca dla młodej widowni w Polsce! Wyniki ankiety zostaną przedstawione podczas Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni, które odbędzie się między 30 września a 3 października 2023 roku w Poznaniu.

Czytaj dalej

Dołącz do Działu Sztuki i Edukacji Kulturowej!

02.08.2023

Poszukujemy pracownika/pracowniczki do Działu Sztuki i Edukacji Kulturowej. Nabór zgłoszeń trwa do 20 sierpnia 2023 roku.

Czytaj dalej