Elipse
Powrót

Aktualności

02.08.2023

Dołącz do Działu Sztuki i Edukacji Kulturowej!

Poszukujemy pracownika/pracowniczki do Działu Sztuki i Edukacji Kulturowej. Nabór zgłoszeń trwa do 20 sierpnia 2023 roku.

Do zakresu obowiązków pracowniczki/pracownika będzie należało:

 • wykonywanie zadań producenckich i koordynacyjnych związanych z wydarzeniami realizowanymi w ramach Biennale Sztuki dla Dziecka oraz realizacja działań dotyczących najnowszej dramaturgii dla młodej widowni i innych projektów realizowanych przez Dział Sztuki i Edukacji Kulturowej,
 • przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie wniosków grantowych do MKiDN oraz innych podmiotów,
 • merytoryczne współtworzenie projektów realizowanych przez Dział, ścisła współpraca z pracowniczkami Działu Sztuki i Edukacji Kulturowej,
 • współpraca z innymi pracownikami Centrum z działów zajmujących się administracją, księgowością i promocją,
 • nawiązywanie relacji z podmiotami zewnętrznymi, związanymi z realizowanymi projektami.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby, które:

 • interesują się twórczością artystyczną kierowaną do dzieci i młodzieży,
 • posiadają wykształcenie wyższe (przynajmniej licencjat) w obszarach związanych z muzyką, sztukami wizualnymi, literaturą, teatrem, kulturą, zarządzaniem lub pokrewnymi,
 • posiadają kompetencje pozwalające na realizację wyżej wymienionych zadań,
 • posiadają wysokie kompetencje komunikacyjne i otwartość na współpracę w zespole,
 • posiadają przynajmniej 3-letnie doświadczenie związane z pracą w kulturze we wskazanych obszarach,
 • umieją skutecznie organizować swoją pracę,
 • komunikatywnie posługują się językiem angielskim.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze 1/1 etatu (początkowo na 3-miesięczny okres próbny),
 • wynagrodzenie: 4300-4700 brutto (zależnie od doświadczenia),
 • benefity wynikające z wewnętrznych regulaminów: dodatek za wieloletnią pracę, wczasy pod gruszą, roczna nagroda dyrektora, premia kwartalna, możliwość okazjonalnej pracy zdalnej,
 • ruchome godziny rozpoczęcia pracy (zgodnie z wewnętrznym regulaminem),
 • udział w szkoleniach organizowanych dla zespołu Centrum, rozwijających kompetencje miękkie,
 • pracę w rozwijającym się zespole Działu oraz w międzypokoleniowym zespole Centrum,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę przy dwóch sztandarowych projektach Centrum: Biennale Sztuki dla Dziecka oraz działaniach związanych ze wspieraniem współczesnej dramaturgii i teatru dla młodej widowni (w tym wydawnictwie „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”),
 • pracę w siedzibie instytucji w centrum Poznania,
 • możliwość okazjonalnej pracy zdalnej.

Warunki aplikowania:

 • Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@csdpoznan.pl z dopiskiem: rekrutacja do Działu Sztuki.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 sierpnia 2023 r.
 • Na rozmowę zaprosimy wybranych kandydatów i kandydatki.
 • Z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo.
 • Termin rozmów rekrutacyjnych: 22-23 sierpnia 2023 r. (z możliwością zaproszenia na rozmowę w czasie trwania naboru zgłoszeń).

stanowisko: animator/animatorka kultury

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty nadesłania dokumentów aplikacyjnych.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 22(1) Kodeksu pracy, oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (dane wrażliwe). Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do realizacji celu rekrutacji. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe niewymagane przepisami prawa (np. zainteresowania) przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie Państwa dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD): Katarzyna Ślusarek, adres e-mail: iod@rodo.pl.

Czytaj inne

Zapraszamy do udziału w Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni!

18.08.2023

Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni odbędzie się między 30 września a 3 października 2023 roku. Program Forum będzie miał dwie części: dyskursywną i performatywną.

Czytaj dalej

Przedstawiamy program części performatywnej Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni!

08.08.2023

Przed nami druga edycja Forum o sztukach performatywnych dla młodej widowni w Polsce. Program Forum będzie miał dwie części: dyskursywną i performatywną. Część performatywna odbędzie się między 30 września a 1 października 2023 r.

Czytaj dalej

Ankieta badawcza na temat tańca dla młodej widowni

07.08.2023

Zachęcamy do wypełnienia ankiety badawczej dotyczącej tańca dla młodej widowni w Polsce! Wyniki ankiety zostaną przedstawione podczas Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni, które odbędzie się między 30 września a 3 października 2023 roku w Poznaniu.

Czytaj dalej

Wakacyjne warsztaty dramatopisarskie

27.07.2023

Zapraszamy do udziału w dwudniowych wakacyjnych warsztatach dramatopisarskich! Warsztaty odbędą się 25–26.08.2023 roku.

Czytaj dalej

Ogłaszamy program dyskursywny Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni!

06.07.2023

Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni odbędzie się między 30 września a 3 października 2023 roku. Publikujemy program części dyskursywnej Forum oraz szczegóły związane z udziałem w wydarzeniu.

Czytaj dalej

Trwa program pisarski – nowa formuła 34. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

22.06.2023

Andrzej Błażewicz, Monika Czajkowska, Tomasz Daszczuk to osoby nagrodzone w tegorocznym Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży. Autorka oraz autorzy biorą udział w programie pisarskim, w ramach którego realizują koncepcje sztuk teatralnych zgłoszonych do Konkursu. Finał programu odbędzie się we wrześniu.

Czytaj dalej

Weź udział w „Laboratorium: jak chcemy współpracować (w przyszłości)?” w ramach 24. Biennale Sztuki dla Dziecka (30-31 maja 2023)!

09.05.2023

Zapraszamy do udziału w „Laboratorium: jak chcemy współpracować (w przyszłości)?”, wydarzeniu skierowanym do osób dorosłych, które zajmują się sztuką dla dzieci.

Czytaj dalej

OPEN CALL / Dołącz do „Laboratorium: jak chcemy współpracować (w przyszłości)?”

28.04.2023

Zapraszamy do udziału w grupie roboczej w ramach programu „Laboratorium: jak chcemy współpracować (w przyszłości)?”

Czytaj dalej

Dołącz do Działu Relacji Publicznych Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu!

03.04.2023

Szukamy osoby do pracy w Dziale Relacji Publicznych, zapraszamy do aplikowania.

Czytaj dalej

Werdykt jury 34. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży!

30.03.2023

Przedstawiamy wyniki tegorocznej edycji Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży. Nagrodzone osoby wezmą udział w programie pisarskim, w ramach którego na podstawie zgłoszonych do Konkursu koncepcji powstaną gotowe sztuki teatralne.

Czytaj dalej