Elipse
Powrót

Aktualności

03.07.2022

Program Forum o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce

Pierwsze ogólnopolskie Forum o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce odbędzie się między 15 a 18 września 2022 roku w Poznaniu. Poniżej prezentujemy program wydarzenia.

Kolorowa grafika z pomarańczowo-granatowym napisem: Ogłaszamy program Forum o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce!

Forum o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce to spotkanie środowiska pracującego w obszarze teatru dla dzieci i młodzieży, osób, które chcą nawiązać nowe znajomości lub pogłębić relacje z dawnymi współpracownikami i współpracowniczkami. Przede wszystkim jednak to spotkanie wszystkich tych, którzy i które chcą zaangażować się w środowiskową debatę o teatrze dla młodych, a także działać na rzecz rozwoju tego obszaru sztuki.

Program Forum to propozycja spojrzenia w przeszłość, na osiągnięcia związane ze współczesną dramaturgią, jakie udało się wypracować przez ostatnie trzydzieści lat, a także wychylenie w przyszłość – w kierunku planów i zamierzeń na najbliższe lata. Przede wszystkim jednak jest to zaproszenie do przyjrzenia się teraźniejszości. Dlatego też centralny punkt Forum stanowi środowiskowa dyskusja na temat raportu „Teatr dla dzieci i młodzieży – zmiana paradygmatu?” opracowanego w 2022 roku, poruszającego zagadnienia związane z obecnością tekstu w teatrze dla młodej widowni.

Forum stanowi kontynuację i rozwinięcie dotychczasowych działań Centrum Sztuki Dziecka związanych ze wspieraniem rozwoju dramatu dla młodych, przede wszystkim spotkań i warsztatów dramatopisarskich towarzyszących Konkursowi na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży, które odbywają się od 1994 roku (początkowo w Zaniemyślu, później – w Obrzycku). Z tego też powodu Forum ma dwie części. Pierwsza, zamknięta, jest skierowana do osób uczestniczących w 33. edycji Konkursu i ma charakter warsztatowy. Druga – to szereg wydarzeń o charakterze dyskusyjnym, do udziału w którym zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej rozmowy. Do zobaczenia w Poznaniu!

W odpowiedzi na potrzeby osób uczestniczących, program może być tłumaczony na Polski Język Migowy (prosimy o zaznaczenie takiej opcji w formularzu zgłoszeniowym).

 

Zespół Forum
Kuratorka projektu: Joanna Żygowska
Współpracowniczka merytoryczna: Justyna Czarnota
Produkcja: Aleksandra Łozowska, Ewelina Chatłas, Agnieszka Waligóra

PROGRAM

czwartek, 15 września 2022

od 12:00 – Spotkanie autorów i autorek uczestniczących w 33. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży (spotkanie zamknięte)

piątek, 16 września 2022

do 14:30 – Spotkanie autorów i autorek uczestniczących w 33. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży (spotkanie zamknięte)

16:00 – Otwarcie Forum o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce

16:30-18:30 – 30 lat dramaturgii dla dzieci i młodzieży w Polsce – panel dyskusyjny

Z perspektywy 30-lecia serii Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży spojrzymy na trzy ostatnie dekady dramatu dla młodej widowni, biorąc pod uwagę jego rozwój, zmiany, jakie zaszły w repertuarach polskich scen, w sposobach obecności autorów i autorek podczas procesu powstania spektaklu, a także w samym postrzeganiu tekstu w teatrze dla dzieci i młodzieży. Ważnym punktem odniesienia dla rozmowy będzie także Kongres Polskiego Teatru dla Dzieci i Młodzieży (2005) i jego bezpośredni efekt „Raport o stanie polskiego teatru dla dzieci i młodzieży w latach 1989–2003”.

W gronie rozmówców i rozmówczyń znajdą się osoby o znaczącym wkładzie w rozwój współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży w Polsce, od lat związane z Konkursem na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży. Będą to m.in.: Zbigniew Rudziński, Jerzy Moszkowicz, Maciej Wojtyszko, Katarzyna Grajewska i Maria Wojtyszko. Do zaangażowania się w rozmowę zaprosimy także widownię.

Prowadzenie spotkania: Marzenna Wiśniewska.

18.30 – Wręczenie dyplomów laureatom 33. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży i premiera 49. numeru serii Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży

19:30 – Bankiet z okazji 30-lecia serii Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży

sobota, 17 września 2022

10:00-11:40 – Sztuki najnowsze. Showcase tekstów nagrodzonych w 33. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży i rozmowa z autorami

Podczas Forum zostaną zaprezentowane fragmenty sztuk: „O Alusi z dachu” Pawła Fica, „jak umierają słonie duże i ciężkie?” Mariusza Gołosza, „NANOWO albo obrazy płaczącego dyrektora banku o znikaniu i pojawianiu się na nowo dla osób w każdym wieku po to żeby mogły wrócić” Beniamina Bukowskiego, „WEJDŹ NOWA” Kuby Kaprala oraz „(nie)zapomniana historia” Michała Kaźmierczaka.

Czytają: dramatopisarze i dramatopisarki biorące udział w warsztatach podczas Forum.

Po czytaniach odbędzie się rozmowa z autorami.

Prowadzenie spotkania: Piotr Dobrowolski.

11:40-12:00 – Przerwa na kawę i herbatę

12:00-13:00 – „Teatr dla dzieci i młodzieży. Zmiana paradygmatu?” – prezentacja raportu z badań

Raport „Teatr dla dzieci i młodzieży. Zmiana paradygmatu?” autorstwa Anny Buchner, Katarzyny Fereniec-Błońskiej i Marii Wierzbickiej-Tarkowskiej powstał jako pokłosie spotkań przeprowadzonych wiosną 2022 roku z udziałem trzech grup zawodowych pracujących w obszarze teatru dla młodych: dramatopisarek i dramatopisarzy, reżyserek i reżyserów oraz dyrektorek i dyrektorów. Współtwórczyniami jego koncepcji są Justyną Czarnota i Joanna Żygowska. Treść raportu zostanie udostępniona online jesienią tego roku.

13:00 – 15:00 – Rozmowy na temat raportu (cz. I)

Dyskusja nad raportem odbędzie się w formie zapraszającej do udziału wszystkie uczestniczące w Forum osoby i będzie miała charakter środowiskowej, eksperckiej debaty. Zaproponowane tematy rozmów stolikowych, pracy w grupach czy małych paneli dyskusyjnych pozwolą skomentować i poszerzyć tematy podjęte w badaniu. Rozmowy odbędą się w kameralnej, otwartej i twórczej atmosferze (także przy kawie i herbacie), a powstałe w ich ramach materiały (np. notatki, nagrania) zostaną opracowane w formie środowiskowego komentarza do raportu.

Wprowadzenie do dyskusji i opieka nad rozmowami: Justyna Czarnota.

15:00-16:00 – Obiad

16:00-18:00 – Rozmowy na temat raportu (cz. II) i ich podsumowanie

19:30 – Slam dramatopisarski

Zapraszamy na pierwszy w historii slam twórczości dramatycznej dla młodej widowni! Do udziału zachęcamy wszystkie osoby (wymagane uprzednie zgłoszenia – liczba miejsc ograniczona!), które czują, że mają coś do powiedzenia światu, a to coś mogłoby przybrać formę fragmentu tekstu dramatycznego skierowanego do dzieci lub młodzieży. Osoba, która zwycięży, otrzyma nagrodę-niespodziankę, wykonaną własnoręcznie przez pracowniczki Działu Sztuki w Centrum Sztuki Dziecka.

Slam poprowadzi Malina Prześluga.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 września. Szczegółowy regulamin ukaże się wkrótce.

niedziela, 18 września 2022

10:00-12:00 – Dlaczego sięgamy po niemieckojęzyczną dramaturgię dla młodych? – premiera antologii „Trójka na głowie i inne sztuki niemieckojęzyczne dla młodej widowni”

Premierze książki „Trójka na głowie i inne sztuki niemieckojęzyczne dla młodej widowni” w tłumaczeniu Iwony Nowackiej (50. numer serii Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży) będzie towarzyszyła rozmowa z osobami, które w swojej pracy twórczej (reżyserskiej i pedagogiczno-teatralnej) sięgały po teksty opublikowane w antologii. Zastanowimy się wspólnie nad tym, jakie znaczenie w procesie pracy teatralnej ma uważna lektura tekstu, a także współpraca z tłumaczką.

W antologii znajdują się następujące teksty: „Ptasilot” Annah Filou, „Trik Patrika” Kristo Šagora, „Królestwo zwierząt” Nolte Decar oraz „Trójka na głowie” Carstena Brandaua.

W gronie rozmówców i rozmówczyń znajdą się m.in.: Weronika Idzikowska, Karolina Kowalczyk, Michał Lewandowski, Maciej Litkowski, Mateusz Przyłęcki oraz tłumaczka Iwona Nowacka.

Prowadzenie spotkania: Piotr Morawski.

12:15-14:15 – Sztuki tłumaczone i sztuka tłumaczenia tekstów dla młodej widowni. Inspiracje z dramaturgii różnych języków – rozmowa

Podczas spotkania przyjrzymy się temu, jakie teksty dla młodej widowni zostały przetłumaczone w ostatnich 30 latach na język polski, by dostrzec szeroki wachlarz propozycji, różnorodność języków i estetyk, jak i zastanowić się nad ich aktualnością – w perspektywie czasu, jaki upłynął od momentu publikacji oraz odczytania ich we współczesnym polskim kontekście.

W gronie rozmówców i rozmówczyń znajdą się tłumaczki mające doświadczenia pracy w obszarze teatru dla młodej widowni, m.in.: Gabriela Abrasowicz, Maria Boguszewicz, Jolanta Jarmołowicz, Martyna Lechman, Iwona Nowacka, Bogusława Sochańska. Do aktywnego udział w spotkaniu zostaną zaproszeni także wszyscy uczestnicy i uczestniczki Forum, by wspólnie zastanowić się nad potrzebami związanymi z sięganiem po sztuki tłumaczone przez twórców i twórczynie oraz powodami (nie)umieszczania ich w planach repertuarowych polskich scen.

Prowadzenie: Joanna Żygowska.

14:00-14:30 – Podsumowanie i zamknięcie Forum

14:30-15:30 – Obiad

Wszystkie wydarzenia Forum odbywają się w Scenie Wspólnej (chyba, że zaznaczono inaczej). Udział w Forum możliwy jest dla akredytowanych uczestników i uczestniczek.

 

AKREDYTACJE

Akredytacje dla osób chcących wziąć udział w Forum obejmują:

  • udział we wszystkich wydarzeniach zaplanowanych w programie,
  • 48-godziny dostęp do Scen Czytanych online wyprodukowanych przez Centrum Sztuki Dziecka („Ptasilot”, „Stalowy wilk”, „Łapacz snów”, „Drapando, czyli Atak Zamszałego Starucha”, „Mary, Łowczyni Skamielin”, „Miasto”),
  • obiady i przekąski podczas wydarzeń,
  • nocleg (w zależności od wariantu akredytacji).

Warianty akredytacji:

  • z noclegiem (16-18.09) w pokoju jednoosobowym – 200 zł,
  • bez noclegu (16-18.09) – 100 zł,
  • jednodniowa bez noclegu (dowolny dzień) – 50 zł.

Akredytacja dziennikarska

Dziennikarzy i dziennikarki zainteresowane udziałem w Forum zapraszamy do kontaktu z biurem, celem ustalenia indywidualnych zasad udziału w wydarzeniu.

Liczba akredytacji jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Zapisy na wydarzenie odbywają się za pomocą formularza online (FORMULARZ). Po przesłaniu ankiety zgłoszeniowej, osoba zainteresowana otrzyma (najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych) informacje o zakwalifikowaniu do udziału.

Zgłoszenia obejmujące noclegi przyjmujemy do 25 sierpnia, akredytacje bez noclegu – do 5 września. Potwierdzenie akredytacji następuje po zaksięgowaniu opłaty.

Potwierdzenie akredytacji następuje po zaksięgowaniu opłaty. Osoba zgłaszająca się powinna uiścić opłatę do 7 dni od daty otrzymania wiadomości z przyjęciem zgłoszenia. Rezygnacja z udziału z możliwością zwrotu kosztów akredytacji jest możliwa do 31 sierpnia 2022. Po tej dacie nie ma możliwości uzyskania zwrotu kosztów (ale akredytację można przekazać innej osobie).

 

Biuro Forum
Aleksandra Łozowska
forum@nowesztuki.pl
tel.: 791 571 521

 

Logo MKiDN wraz z dopiskiem: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Czytaj inne

Rozstrzygnięcie 35. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży!

20.05.2024

Znamy nazwiska osób autorskich nagrodzonych oraz wyróżnionych w 35. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży.

Czytaj dalej

Badanie środowiska osób zajmujących się sztukami performatywnymi i literaturą dla dzieci i młodzieży

14.05.2024

W zeszłym roku Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zainicjowało badania potrzeb osób zajmujących się sztuką dla dzieci i młodzieży. Teraz kontynuujemy działania, skupiając się na środowisku osób zajmujących się sztukami performatywnymi i/lub literaturą dla młodych odbiorców.

Czytaj dalej

Rusza nabór na warsztaty dramatopisarskie (sztuki/teksty dla dzieci i młodzieży)!

15.04.2024

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji warsztatów dramatopisarskich. Spotkamy się w Poznaniu w dn. 10–11 maja 2024 roku.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie naboru do Programu pisarskiego!

28.03.2024

Ogłaszamy wyniki tegorocznego naboru do Programu pisarskiego.

Czytaj dalej

Jury 35. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży!

22.03.2024

Przedstawiamy jurorki oraz jurora trwającej edycji Konkursu.

Czytaj dalej

Wyniki I etapu naboru do Programu pisarskiego!

14.03.2024

Jury do II etapu naboru do Programu pisarskiego zakwalifikowało 10 koncepcji dramatów. Przedstawiamy listę wybranych projektów.

Czytaj dalej

Ogłaszamy 35. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży!

05.02.2024

Rusza 35. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży. Nabór zgłoszeń trwa do 2 kwietnia 2024 roku.

Czytaj dalej

Startuje nabór koncepcji do Programu pisarskiego

15.01.2024

Nabór do Programu pisarskiego rusza już dziś! Na zgłoszenia czekamy do 29 lutego 2024 roku.

Czytaj dalej

„Trzy teksty o polskiej choreografii dla młodej widowni”

29.12.2023

Zapraszamy do lektury publikacji „Trzy teksty o polskiej choreografii dla młodej widowni” autorstwa Anny Królicy, Katarzyny Lemańskiej oraz Alicji Müller.

Czytaj dalej

Przerwa w sprzedaży publikacji Centrum Sztuki Dziecka!

13.12.2023

Od 15 grudnia 2023 do 8 stycznia 2024 (włącznie) nastąpi przerwa w sprzedaży wszystkich publikacji Centrum Sztuki Dziecka, w tym wydawnictwa „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”.

Czytaj dalej