Elipse
Powrót

Aktualności

03.07.2022

Program Forum o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce

Pierwsze ogólnopolskie Forum o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce odbędzie się między 15 a 18 września 2022 roku w Poznaniu. Poniżej prezentujemy program wydarzenia.

Kolorowa grafika z pomarańczowo-granatowym napisem: Ogłaszamy program Forum o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce!

Forum o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce to spotkanie środowiska pracującego w obszarze teatru dla dzieci i młodzieży, osób, które chcą nawiązać nowe znajomości lub pogłębić relacje z dawnymi współpracownikami i współpracowniczkami. Przede wszystkim jednak to spotkanie wszystkich tych, którzy i które chcą zaangażować się w środowiskową debatę o teatrze dla młodych, a także działać na rzecz rozwoju tego obszaru sztuki.

Program Forum to propozycja spojrzenia w przeszłość, na osiągnięcia związane ze współczesną dramaturgią, jakie udało się wypracować przez ostatnie trzydzieści lat, a także wychylenie w przyszłość – w kierunku planów i zamierzeń na najbliższe lata. Przede wszystkim jednak jest to zaproszenie do przyjrzenia się teraźniejszości. Dlatego też centralny punkt Forum stanowi środowiskowa dyskusja na temat raportu „Teatr dla dzieci i młodzieży – zmiana paradygmatu?” opracowanego w 2022 roku, poruszającego zagadnienia związane z obecnością tekstu w teatrze dla młodej widowni.

Forum stanowi kontynuację i rozwinięcie dotychczasowych działań Centrum Sztuki Dziecka związanych ze wspieraniem rozwoju dramatu dla młodych, przede wszystkim spotkań i warsztatów dramatopisarskich towarzyszących Konkursowi na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży, które odbywają się od 1994 roku (początkowo w Zaniemyślu, później – w Obrzycku). Z tego też powodu Forum ma dwie części. Pierwsza, zamknięta, jest skierowana do osób uczestniczących w 33. edycji Konkursu i ma charakter warsztatowy. Druga – to szereg wydarzeń o charakterze dyskusyjnym, do udziału w którym zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej rozmowy. Do zobaczenia w Poznaniu!

W odpowiedzi na potrzeby osób uczestniczących, program może być tłumaczony na Polski Język Migowy (prosimy o zaznaczenie takiej opcji w formularzu zgłoszeniowym).

 

Zespół Forum
Kuratorka projektu: Joanna Żygowska
Współpracowniczka merytoryczna: Justyna Czarnota
Produkcja: Aleksandra Łozowska, Ewelina Chatłas, Agnieszka Waligóra

PROGRAM

czwartek, 15 września 2022

od 12:00 – Spotkanie autorów i autorek uczestniczących w 33. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży (spotkanie zamknięte)

piątek, 16 września 2022

do 14:30 – Spotkanie autorów i autorek uczestniczących w 33. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży (spotkanie zamknięte)

16:00 – Otwarcie Forum o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce

16:30-18:30 – 30 lat dramaturgii dla dzieci i młodzieży w Polsce – panel dyskusyjny

Z perspektywy 30-lecia serii Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży spojrzymy na trzy ostatnie dekady dramatu dla młodej widowni, biorąc pod uwagę jego rozwój, zmiany, jakie zaszły w repertuarach polskich scen, w sposobach obecności autorów i autorek podczas procesu powstania spektaklu, a także w samym postrzeganiu tekstu w teatrze dla dzieci i młodzieży. Ważnym punktem odniesienia dla rozmowy będzie także Kongres Polskiego Teatru dla Dzieci i Młodzieży (2005) i jego bezpośredni efekt „Raport o stanie polskiego teatru dla dzieci i młodzieży w latach 1989–2003”.

W gronie rozmówców i rozmówczyń znajdą się osoby o znaczącym wkładzie w rozwój współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży w Polsce, od lat związane z Konkursem na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży. Będą to m.in.: Zbigniew Rudziński, Jerzy Moszkowicz, Maciej Wojtyszko, Katarzyna Grajewska i Maria Wojtyszko. Do zaangażowania się w rozmowę zaprosimy także widownię.

Prowadzenie spotkania: Marzenna Wiśniewska.

18.30 – Wręczenie dyplomów laureatom 33. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży i premiera 49. numeru serii Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży

19:30 – Bankiet z okazji 30-lecia serii Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży

sobota, 17 września 2022

10:00-11:40 – Sztuki najnowsze. Showcase tekstów nagrodzonych w 33. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży i rozmowa z autorami

Podczas Forum zostaną zaprezentowane fragmenty sztuk: „O Alusi z dachu” Pawła Fica, „jak umierają słonie duże i ciężkie?” Mariusza Gołosza, „NANOWO albo obrazy płaczącego dyrektora banku o znikaniu i pojawianiu się na nowo dla osób w każdym wieku po to żeby mogły wrócić” Beniamina Bukowskiego, „WEJDŹ NOWA” Kuby Kaprala oraz „(nie)zapomniana historia” Michała Kaźmierczaka.

Czytają: dramatopisarze i dramatopisarki biorące udział w warsztatach podczas Forum.

Po czytaniach odbędzie się rozmowa z autorami.

Prowadzenie spotkania: Piotr Dobrowolski.

11:40-12:00 – Przerwa na kawę i herbatę

12:00-13:00 – „Teatr dla dzieci i młodzieży. Zmiana paradygmatu?” – prezentacja raportu z badań

Raport „Teatr dla dzieci i młodzieży. Zmiana paradygmatu?” autorstwa Anny Buchner, Katarzyny Fereniec-Błońskiej i Marii Wierzbickiej-Tarkowskiej powstał jako pokłosie spotkań przeprowadzonych wiosną 2022 roku z udziałem trzech grup zawodowych pracujących w obszarze teatru dla młodych: dramatopisarek i dramatopisarzy, reżyserek i reżyserów oraz dyrektorek i dyrektorów. Współtwórczyniami jego koncepcji są Justyną Czarnota i Joanna Żygowska. Treść raportu zostanie udostępniona online jesienią tego roku.

13:00 – 15:00 – Rozmowy na temat raportu (cz. I)

Dyskusja nad raportem odbędzie się w formie zapraszającej do udziału wszystkie uczestniczące w Forum osoby i będzie miała charakter środowiskowej, eksperckiej debaty. Zaproponowane tematy rozmów stolikowych, pracy w grupach czy małych paneli dyskusyjnych pozwolą skomentować i poszerzyć tematy podjęte w badaniu. Rozmowy odbędą się w kameralnej, otwartej i twórczej atmosferze (także przy kawie i herbacie), a powstałe w ich ramach materiały (np. notatki, nagrania) zostaną opracowane w formie środowiskowego komentarza do raportu.

Wprowadzenie do dyskusji i opieka nad rozmowami: Justyna Czarnota.

15:00-16:00 – Obiad

16:00-18:00 – Rozmowy na temat raportu (cz. II) i ich podsumowanie

19:30 – Slam dramatopisarski

Zapraszamy na pierwszy w historii slam twórczości dramatycznej dla młodej widowni! Do udziału zachęcamy wszystkie osoby (wymagane uprzednie zgłoszenia – liczba miejsc ograniczona!), które czują, że mają coś do powiedzenia światu, a to coś mogłoby przybrać formę fragmentu tekstu dramatycznego skierowanego do dzieci lub młodzieży. Osoba, która zwycięży, otrzyma nagrodę-niespodziankę, wykonaną własnoręcznie przez pracowniczki Działu Sztuki w Centrum Sztuki Dziecka.

Slam poprowadzi Malina Prześluga.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 września. Szczegółowy regulamin ukaże się wkrótce.

niedziela, 18 września 2022

10:00-12:00 – Dlaczego sięgamy po niemieckojęzyczną dramaturgię dla młodych? – premiera antologii „Trójka na głowie i inne sztuki niemieckojęzyczne dla młodej widowni”

Premierze książki „Trójka na głowie i inne sztuki niemieckojęzyczne dla młodej widowni” w tłumaczeniu Iwony Nowackiej (50. numer serii Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży) będzie towarzyszyła rozmowa z osobami, które w swojej pracy twórczej (reżyserskiej i pedagogiczno-teatralnej) sięgały po teksty opublikowane w antologii. Zastanowimy się wspólnie nad tym, jakie znaczenie w procesie pracy teatralnej ma uważna lektura tekstu, a także współpraca z tłumaczką.

W antologii znajdują się następujące teksty: „Ptasilot” Annah Filou, „Trik Patrika” Kristo Šagora, „Królestwo zwierząt” Nolte Decar oraz „Trójka na głowie” Carstena Brandaua.

W gronie rozmówców i rozmówczyń znajdą się m.in.: Weronika Idzikowska, Karolina Kowalczyk, Michał Lewandowski, Maciej Litkowski, Mateusz Przyłęcki oraz tłumaczka Iwona Nowacka.

Prowadzenie spotkania: Piotr Morawski.

12:15-14:15 – Sztuki tłumaczone i sztuka tłumaczenia tekstów dla młodej widowni. Inspiracje z dramaturgii różnych języków – rozmowa

Podczas spotkania przyjrzymy się temu, jakie teksty dla młodej widowni zostały przetłumaczone w ostatnich 30 latach na język polski, by dostrzec szeroki wachlarz propozycji, różnorodność języków i estetyk, jak i zastanowić się nad ich aktualnością – w perspektywie czasu, jaki upłynął od momentu publikacji oraz odczytania ich we współczesnym polskim kontekście.

W gronie rozmówców i rozmówczyń znajdą się tłumaczki mające doświadczenia pracy w obszarze teatru dla młodej widowni, m.in.: Gabriela Abrasowicz, Maria Boguszewicz, Jolanta Jarmołowicz, Martyna Lechman, Iwona Nowacka, Bogusława Sochańska. Do aktywnego udział w spotkaniu zostaną zaproszeni także wszyscy uczestnicy i uczestniczki Forum, by wspólnie zastanowić się nad potrzebami związanymi z sięganiem po sztuki tłumaczone przez twórców i twórczynie oraz powodami (nie)umieszczania ich w planach repertuarowych polskich scen.

Prowadzenie: Joanna Żygowska.

14:00-14:30 – Podsumowanie i zamknięcie Forum

14:30-15:30 – Obiad

Wszystkie wydarzenia Forum odbywają się w Scenie Wspólnej (chyba, że zaznaczono inaczej). Udział w Forum możliwy jest dla akredytowanych uczestników i uczestniczek.

 

AKREDYTACJE

Akredytacje dla osób chcących wziąć udział w Forum obejmują:

  • udział we wszystkich wydarzeniach zaplanowanych w programie,
  • 48-godziny dostęp do Scen Czytanych online wyprodukowanych przez Centrum Sztuki Dziecka („Ptasilot”, „Stalowy wilk”, „Łapacz snów”, „Drapando, czyli Atak Zamszałego Starucha”, „Mary, Łowczyni Skamielin”, „Miasto”),
  • obiady i przekąski podczas wydarzeń,
  • nocleg (w zależności od wariantu akredytacji).

Warianty akredytacji:

  • z noclegiem (16-18.09) w pokoju jednoosobowym – 200 zł,
  • bez noclegu (16-18.09) – 100 zł,
  • jednodniowa bez noclegu (dowolny dzień) – 50 zł.

Akredytacja dziennikarska

Dziennikarzy i dziennikarki zainteresowane udziałem w Forum zapraszamy do kontaktu z biurem, celem ustalenia indywidualnych zasad udziału w wydarzeniu.

Liczba akredytacji jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Zapisy na wydarzenie odbywają się za pomocą formularza online (FORMULARZ). Po przesłaniu ankiety zgłoszeniowej, osoba zainteresowana otrzyma (najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych) informacje o zakwalifikowaniu do udziału.

Zgłoszenia obejmujące noclegi przyjmujemy do 25 sierpnia, akredytacje bez noclegu – do 5 września. Potwierdzenie akredytacji następuje po zaksięgowaniu opłaty.

Potwierdzenie akredytacji następuje po zaksięgowaniu opłaty. Osoba zgłaszająca się powinna uiścić opłatę do 7 dni od daty otrzymania wiadomości z przyjęciem zgłoszenia. Rezygnacja z udziału z możliwością zwrotu kosztów akredytacji jest możliwa do 31 sierpnia 2022. Po tej dacie nie ma możliwości uzyskania zwrotu kosztów (ale akredytację można przekazać innej osobie).

 

Biuro Forum
Aleksandra Łozowska
forum@nowesztuki.pl
tel.: 791 571 521

 

Logo MKiDN wraz z dopiskiem: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Czytaj inne

Najnowszy 52. numer „Nowych Sztuk” dostępny w sprzedaży!

06.12.2023

Z przyjemnością ogłaszamy premierę kolejnej antologii w serii „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”.

Czytaj dalej

Można czuć! Warsztaty dramatopisarskie (sztuki/teksty dla młodzieży)

02.11.2023

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji warsztatów dramatopisarskich! Spotkamy się w Poznaniu w dn. 8-9.12.2023.

Czytaj dalej

CALL FOR PAPERS „Nowe teksty o dramaturgii” (IV edycja)

26.10.2023

Zapraszamy do udziału w IV odsłonie call for papers „Nowe teksty o dramaturgii”. Wybrane szkice ukażą się na stronie nowesztuki.pl. Termin nadsyłania krótkich abstraktów upływa 6 listopada 2023.

Czytaj dalej

Wypełnij ankietę i pomóż nam lepiej projektować wydarzenia branżowe!

20.10.2023

Aby zdiagnozować potrzeby osób pracujących w obszarze sztuki dla młodej widowni, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zachęca do wypełnienia ankiety.

Czytaj dalej

51. numer „Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży” już w sprzedaży!

18.10.2023

Najnowsza antologia w serii „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” jest już dostępna w sprzedaży.

Czytaj dalej

Za nami Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni!

12.10.2023

Forum w liczbach prezentuje się imponująco! Dziękujemy za obecność i zaangażowanie.

Czytaj dalej

Premiera nowej antologii w serii „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”

09.10.2023

Już w październiku ukaże się premierowy numer w serii „Nowe Sztuk dla Dzieci i Młodzieży”.

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni!

18.08.2023

Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni odbędzie się między 30 września a 3 października 2023 roku. Program Forum będzie miał dwie części: dyskursywną i performatywną.

Czytaj dalej

Przedstawiamy program części performatywnej Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni!

08.08.2023

Przed nami druga edycja Forum o sztukach performatywnych dla młodej widowni w Polsce. Program Forum będzie miał dwie części: dyskursywną i performatywną. Część performatywna odbędzie się między 30 września a 1 października 2023 r.

Czytaj dalej

Ankieta badawcza na temat tańca dla młodej widowni

07.08.2023

Zachęcamy do wypełnienia ankiety badawczej dotyczącej tańca dla młodej widowni w Polsce! Wyniki ankiety zostaną przedstawione podczas Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni, które odbędzie się między 30 września a 3 października 2023 roku w Poznaniu.

Czytaj dalej