Elipse
Powrót

Aktualności

09.04.2015

24. Warsztaty dramatopisarskie

Już po raz 24. Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zaprosiło znakomitych pisarzy, reżyserów, teoretyków i praktyków teatru oraz młodych twórców dopiero rozpoczynających swą działalność artystyczną do udziału w warsztatach dramatopisarskich, które odbędą się w dnach 5-7 września 2015 roku w Obrzycku.

Obrzyckiemu spotkaniu towarzyszyć będą, prócz wykładów, seminariów i zajęć praktycznych, dwa inscenizowane czytania tekstów nagrodzonych i wyróżnionych w 26. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży oraz jednego z 38. zeszytu Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży. Aktorzy Teatru Animacji i Teatru Polskiego w Poznaniu: Artur Romański i Piotr Dąbrowski, których pod opiekę reżyserską wzięła związana z Teatrem Nowym w Poznaniu Irena Dudzińska, zaprezentują utwór przeznaczony dla dzieci autorstwa Maliny Prześlugi pt. A morze nie. Tekst zdobył pierwszą nagrodę w tegorocznym Konkursie na Sztukę Teatralną.

Drugie czytanie zaprezentują aktorzy Teatru Nowego w Poznaniu: Anna Mierzwa, Łukasz Chrzuszcz i Michał Kocurek oraz studenci Studia Aktorskiego STA w Poznaniu. Będzie to wyróżniony w 26. edycji Konkursu dramat dla młodzieży autorstwa Sebastiana Równego pt. Januszek idzie na dyskotekę. Opiekę reżyserską nad prezentacją przejął Łukasz Chrzuszcz.

Trzecim tekstem czytanym podczas warsztatów ma być utwór autorstwa niemieckiego dramatopisarza Thilo Refferta przygotowany przez aktorów Teatru Nowego w Poznaniu: Annę Mierzwę i Łukasza Chrzuszcza. Sztuka pt. Nina i Paul adresowana jest do najmłodszych nastolatków, czyli już od 11 roku życia.

Po wszystkich czytaniach odbędą się dyskusje uczestników , w przeważającej części autorów bardzo młodych, również nastoletnich, na temat problemów poruszanych w prezentowanych utworach oraz zastosowanych w nich środkach artystycznego wyrazu. Wezmą w nich także udział peregrynujący tego dnia do Obrzycka uczniowie poznańskich liceów zrzeszeni w Klubie przy Wspólnej, któremu CSD patronuje, ponieważ wrześniowe warsztaty w roku 2015 koncentrują się głównie na dramatopisarstwie przeznaczonym dla widza młodzieżowego.

Ponadto Obrzycko gościć będzie prof. Juliusza Tyszkę oraz dr Joannę Ostrowską z Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, teatrologów, krytyków, autorów recenzji na portalu www.teatralny.pl ( m.in. na temat najnowszych realizacji sztuk teatralnych dla dzieci i młodzieży), którzy przedstawią swoje Refleksje krytyków – kulturoznawców o teatrze. Z prof. Tyszką odbędzie się również spotkanie seminaryjne pt. Miejsce i rola teatru dla dzieci i młodzieży w Polsce.

Ważnymi gośćmi obrzyckich spotkań warsztatowych są twórcy sprawujący kierownicze funkcje w teatrach dla dzieci. Do udziału w 24. Warsztatach zostali zaproszeni: Gabriel Gietzky, dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie, Jerzy Jan Połoński, z-ca dyrektora ds. artystycznych Teatru Maska w Rzeszowie, Zbigniew Lisowski, dyrektor Teatru Baj Pomorski w Toruniu, Malina Prześluga, dramaturżka w Teatrze Animacji w Poznaniu, Jerzy Moszkowicz, dyrektor Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Jedną z najważniejszych form pracy podczas warsztatów są rozmowy indywidualne autorów z jurorami Konkursu na Sztukę Teatralną, którymi w tym roku byli: Tadeusz Pajdała, Paweł Aigner, Piotr Cieplak i Liliana Bardijewska.

Uczestnicy obrzyckiego spotkania będą też pierwszymi czytelnikami odebranych kilka dni temu z drukarni 39. zeszytu Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży oraz Nowych Sztuk i Młodzieży dla Młodzieży, wyboru tekstów pisanych przez autorów w wieku 15 – 19 lat.

Warsztaty dramatopisarskie od roku 1994 do 2009 organizowany były na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu, a od 2010 w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku.

Projekt wspierany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj inne

Można czuć! Warsztaty dramatopisarskie (sztuki/teksty dla młodzieży)

02.11.2023

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji warsztatów dramatopisarskich! Spotkamy się w Poznaniu w dn. 8-9.12.2023.

Czytaj dalej

CALL FOR PAPERS „Nowe teksty o dramaturgii” (IV edycja)

26.10.2023

Zapraszamy do udziału w IV odsłonie call for papers „Nowe teksty o dramaturgii”. Wybrane szkice ukażą się na stronie nowesztuki.pl. Termin nadsyłania krótkich abstraktów upływa 6 listopada 2023.

Czytaj dalej

Wypełnij ankietę i pomóż nam lepiej projektować wydarzenia branżowe!

20.10.2023

Aby zdiagnozować potrzeby osób pracujących w obszarze sztuki dla młodej widowni, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zachęca do wypełnienia ankiety.

Czytaj dalej

51. numer „Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży” już w sprzedaży!

18.10.2023

Najnowsza antologia w serii „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” jest już dostępna w sprzedaży.

Czytaj dalej

Za nami Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni!

12.10.2023

Forum w liczbach prezentuje się imponująco! Dziękujemy za obecność i zaangażowanie.

Czytaj dalej

Premiera nowej antologii w serii „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”

09.10.2023

Już w październiku ukaże się premierowy numer w serii „Nowe Sztuk dla Dzieci i Młodzieży”.

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni!

18.08.2023

Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni odbędzie się między 30 września a 3 października 2023 roku. Program Forum będzie miał dwie części: dyskursywną i performatywną.

Czytaj dalej

Przedstawiamy program części performatywnej Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni!

08.08.2023

Przed nami druga edycja Forum o sztukach performatywnych dla młodej widowni w Polsce. Program Forum będzie miał dwie części: dyskursywną i performatywną. Część performatywna odbędzie się między 30 września a 1 października 2023 r.

Czytaj dalej

Ankieta badawcza na temat tańca dla młodej widowni

07.08.2023

Zachęcamy do wypełnienia ankiety badawczej dotyczącej tańca dla młodej widowni w Polsce! Wyniki ankiety zostaną przedstawione podczas Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni, które odbędzie się między 30 września a 3 października 2023 roku w Poznaniu.

Czytaj dalej

Dołącz do Działu Sztuki i Edukacji Kulturowej!

02.08.2023

Poszukujemy pracownika/pracowniczki do Działu Sztuki i Edukacji Kulturowej. Nabór zgłoszeń trwa do 20 sierpnia 2023 roku.

Czytaj dalej