Elipse
Powrót

Aktualności

09.04.2015

24. Warsztaty dramatopisarskie

Już po raz 24. Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zaprosiło znakomitych pisarzy, reżyserów, teoretyków i praktyków teatru oraz młodych twórców dopiero rozpoczynających swą działalność artystyczną do udziału w warsztatach dramatopisarskich, które odbędą się w dnach 5-7 września 2015 roku w Obrzycku.

Obrzyckiemu spotkaniu towarzyszyć będą, prócz wykładów, seminariów i zajęć praktycznych, dwa inscenizowane czytania tekstów nagrodzonych i wyróżnionych w 26. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży oraz jednego z 38. zeszytu Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży. Aktorzy Teatru Animacji i Teatru Polskiego w Poznaniu: Artur Romański i Piotr Dąbrowski, których pod opiekę reżyserską wzięła związana z Teatrem Nowym w Poznaniu Irena Dudzińska, zaprezentują utwór przeznaczony dla dzieci autorstwa Maliny Prześlugi pt. A morze nie. Tekst zdobył pierwszą nagrodę w tegorocznym Konkursie na Sztukę Teatralną.

Drugie czytanie zaprezentują aktorzy Teatru Nowego w Poznaniu: Anna Mierzwa, Łukasz Chrzuszcz i Michał Kocurek oraz studenci Studia Aktorskiego STA w Poznaniu. Będzie to wyróżniony w 26. edycji Konkursu dramat dla młodzieży autorstwa Sebastiana Równego pt. Januszek idzie na dyskotekę. Opiekę reżyserską nad prezentacją przejął Łukasz Chrzuszcz.

Trzecim tekstem czytanym podczas warsztatów ma być utwór autorstwa niemieckiego dramatopisarza Thilo Refferta przygotowany przez aktorów Teatru Nowego w Poznaniu: Annę Mierzwę i Łukasza Chrzuszcza. Sztuka pt. Nina i Paul adresowana jest do najmłodszych nastolatków, czyli już od 11 roku życia.

Po wszystkich czytaniach odbędą się dyskusje uczestników , w przeważającej części autorów bardzo młodych, również nastoletnich, na temat problemów poruszanych w prezentowanych utworach oraz zastosowanych w nich środkach artystycznego wyrazu. Wezmą w nich także udział peregrynujący tego dnia do Obrzycka uczniowie poznańskich liceów zrzeszeni w Klubie przy Wspólnej, któremu CSD patronuje, ponieważ wrześniowe warsztaty w roku 2015 koncentrują się głównie na dramatopisarstwie przeznaczonym dla widza młodzieżowego.

Ponadto Obrzycko gościć będzie prof. Juliusza Tyszkę oraz dr Joannę Ostrowską z Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, teatrologów, krytyków, autorów recenzji na portalu www.teatralny.pl ( m.in. na temat najnowszych realizacji sztuk teatralnych dla dzieci i młodzieży), którzy przedstawią swoje Refleksje krytyków – kulturoznawców o teatrze. Z prof. Tyszką odbędzie się również spotkanie seminaryjne pt. Miejsce i rola teatru dla dzieci i młodzieży w Polsce.

Ważnymi gośćmi obrzyckich spotkań warsztatowych są twórcy sprawujący kierownicze funkcje w teatrach dla dzieci. Do udziału w 24. Warsztatach zostali zaproszeni: Gabriel Gietzky, dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie, Jerzy Jan Połoński, z-ca dyrektora ds. artystycznych Teatru Maska w Rzeszowie, Zbigniew Lisowski, dyrektor Teatru Baj Pomorski w Toruniu, Malina Prześluga, dramaturżka w Teatrze Animacji w Poznaniu, Jerzy Moszkowicz, dyrektor Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Jedną z najważniejszych form pracy podczas warsztatów są rozmowy indywidualne autorów z jurorami Konkursu na Sztukę Teatralną, którymi w tym roku byli: Tadeusz Pajdała, Paweł Aigner, Piotr Cieplak i Liliana Bardijewska.

Uczestnicy obrzyckiego spotkania będą też pierwszymi czytelnikami odebranych kilka dni temu z drukarni 39. zeszytu Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży oraz Nowych Sztuk i Młodzieży dla Młodzieży, wyboru tekstów pisanych przez autorów w wieku 15 – 19 lat.

Warsztaty dramatopisarskie od roku 1994 do 2009 organizowany były na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu, a od 2010 w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku.

Projekt wspierany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj inne

Rozstrzygnięcie 35. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży!

20.05.2024

Znamy nazwiska osób autorskich nagrodzonych oraz wyróżnionych w 35. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży.

Czytaj dalej

Badanie środowiska osób zajmujących się sztukami performatywnymi i literaturą dla dzieci i młodzieży

14.05.2024

W zeszłym roku Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zainicjowało badania potrzeb osób zajmujących się sztuką dla dzieci i młodzieży. Teraz kontynuujemy działania, skupiając się na środowisku osób zajmujących się sztukami performatywnymi i/lub literaturą dla młodych odbiorców.

Czytaj dalej

Rusza nabór na warsztaty dramatopisarskie (sztuki/teksty dla dzieci i młodzieży)!

15.04.2024

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji warsztatów dramatopisarskich. Spotkamy się w Poznaniu w dn. 10–11 maja 2024 roku.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie naboru do Programu pisarskiego!

28.03.2024

Ogłaszamy wyniki tegorocznego naboru do Programu pisarskiego.

Czytaj dalej

Jury 35. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży!

22.03.2024

Przedstawiamy jurorki oraz jurora trwającej edycji Konkursu.

Czytaj dalej

Wyniki I etapu naboru do Programu pisarskiego!

14.03.2024

Jury do II etapu naboru do Programu pisarskiego zakwalifikowało 10 koncepcji dramatów. Przedstawiamy listę wybranych projektów.

Czytaj dalej

Ogłaszamy 35. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży!

05.02.2024

Rusza 35. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży. Nabór zgłoszeń trwa do 2 kwietnia 2024 roku.

Czytaj dalej

Startuje nabór koncepcji do Programu pisarskiego

15.01.2024

Nabór do Programu pisarskiego rusza już dziś! Na zgłoszenia czekamy do 29 lutego 2024 roku.

Czytaj dalej

„Trzy teksty o polskiej choreografii dla młodej widowni”

29.12.2023

Zapraszamy do lektury publikacji „Trzy teksty o polskiej choreografii dla młodej widowni” autorstwa Anny Królicy, Katarzyny Lemańskiej oraz Alicji Müller.

Czytaj dalej

Przerwa w sprzedaży publikacji Centrum Sztuki Dziecka!

13.12.2023

Od 15 grudnia 2023 do 8 stycznia 2024 (włącznie) nastąpi przerwa w sprzedaży wszystkich publikacji Centrum Sztuki Dziecka, w tym wydawnictwa „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”.

Czytaj dalej