Elipse
Powrót

Aktualności

11.08.2011

XX Warsztaty dramatopisarskie (Obrzycko, 10-12 września 2011)

Program

SOBOTA, 10 WRZEŚNIA

od g. 14:00 do 19:00

– zakwaterowanie, obiad
– krótka prezentacja uczestników, programu, historii warsztatów
– omówienie XXII edycji konkursu Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu na sztukę teatralną, wręczenie nagród i pamiątkowych statuetek laureatom: Elżbiecie Chowaniec, Magdzie Durdzie, Malinie Prześludze, Maciejowi Dużyńskiemu, Jarosławowi Jakubowskiemu, Robertowi Jaroszowi. Laudacje wygłoszą jurorzy: Paweł Aigner, Piotr Cieplak, Tadeusz Pajdała, Waldemar Raźniak, Zbigniew Rudziński
– promocja zeszytu 32. (pokonkursowego) „Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży”
– praca nad czytaną prezentacją „Malinowego Królika” Jarosława Jakubowskiego pod dyrekcją Waldemara Raźniaka
oraz nad sztuką „Bajka-Zjajka” pod dyrekcją autora, Macieja Dużyńskiego
– rozmowy indywidualne z autorami Pawła Aignera, Piotra Cieplaka, Tadeusza Pajdały

po g. 20:00

– „W moim teatrze, w moim repertuarze (marzeń)” – spotkanie z Dariuszem Wiktorowiczem, dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie oraz Zbigniewem Prażmowskim, dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
– autoprezentacje, rekomendacje, projekty z udziałem Elżbiety Chowaniec, Magdy Durdy, Piotra Rowickiego

NIEDZIELA, 11 WRZEŚNIA

od g. 10:00

– spotkanie z prof. Przemysławem Czaplińskim (UAM) na temat „Co może dramat?”
– po spotkaniu forum dyskusyjne pod hasłem „ Adaptować, transformować, pisać nowe?”
– c.d. pracy nad czytaną prezentacją sztuk: „Malinowy Królik” oraz „Bajka-Zjajka”
– rozmowy indywidualne autorów z Pawłem Aignerem, Piotrem Cieplakiem, lektura tekstów innych autorów-uczestników
– zajęcia z Tadeuszem Pajdałą z udziałem Magdaleny Marcinkowskiej, Marianny Fijewskiej, Mateusza Tofilskiego

od g. 16:00

– czytana prezentacja ” Malinowego Królika” w wykonaniu uczestników, dyskusja z Jarosławem Jakubowskim
– JAN DORMAN, z udziałem Dariusza Wiktorowicza, Tadeusza Pajdały
– rozmowy indywidualne autorów z Tadeuszem Pajdałą, Pawłem Aignerem, Piotrem Cieplakiem, Waldemarem Raźniakiem

po g. 20:00

– czytana prezentacja sztuki Roberta Jarosza „W brzuchu Wilka” w wykonaniu aktorów pod dyrekcją Waldemara Raźniaka,
dyskusja z Robertem Jaroszem
– autoprezentacje, rekomendacje, projekty z udziałem Pauliny Daneckiej, Karoliny Sarniewicz, Karoliny Sochoń

PONIEDZIAŁEK, 12 WRZEŚNIA

od g. 10:00

– czytana prezentacji tekstu „Stopklatka” Maliny Prześlugi w wykonaniu aktorów, dyskusja z Maliną Prześlugą
– prezentacja sztuki ” Bajka-Zjajka” przygotowana przez uczestników, dyskusja z Maciejem Dużyńskim
– rozmowy indywidualne autorów z Waldemarem Raźniakiem

od g. 12:30

– podsumowanie, postulaty, wymiana tekstów, pomysłów, adresów

ok. g. 14:00

– wyjazd

 

Projekt Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu od roku 1994 do 2009 organizowany na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu, a od 2010 w Ośrodku UAM w Obrzycku wspierany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kurator: Zbigniew Rudziński, współpraca: Wojciech Nowak

Czytaj inne

Zapraszamy do udziału w Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni!

18.08.2023

Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni odbędzie się między 30 września a 3 października 2023 roku. Program Forum będzie miał dwie części: dyskursywną i performatywną.

Czytaj dalej

Przedstawiamy program części performatywnej Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni!

08.08.2023

Przed nami druga edycja Forum o sztukach performatywnych dla młodej widowni w Polsce. Program Forum będzie miał dwie części: dyskursywną i performatywną. Część performatywna odbędzie się między 30 września a 1 października 2023 r.

Czytaj dalej

Ankieta badawcza na temat tańca dla młodej widowni

07.08.2023

Zachęcamy do wypełnienia ankiety badawczej dotyczącej tańca dla młodej widowni w Polsce! Wyniki ankiety zostaną przedstawione podczas Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni, które odbędzie się między 30 września a 3 października 2023 roku w Poznaniu.

Czytaj dalej

Dołącz do Działu Sztuki i Edukacji Kulturowej!

02.08.2023

Poszukujemy pracownika/pracowniczki do Działu Sztuki i Edukacji Kulturowej. Nabór zgłoszeń trwa do 20 sierpnia 2023 roku.

Czytaj dalej

Wakacyjne warsztaty dramatopisarskie

27.07.2023

Zapraszamy do udziału w dwudniowych wakacyjnych warsztatach dramatopisarskich! Warsztaty odbędą się 25–26.08.2023 roku.

Czytaj dalej

Ogłaszamy program dyskursywny Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni!

06.07.2023

Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni odbędzie się między 30 września a 3 października 2023 roku. Publikujemy program części dyskursywnej Forum oraz szczegóły związane z udziałem w wydarzeniu.

Czytaj dalej

Trwa program pisarski – nowa formuła 34. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

22.06.2023

Andrzej Błażewicz, Monika Czajkowska, Tomasz Daszczuk to osoby nagrodzone w tegorocznym Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży. Autorka oraz autorzy biorą udział w programie pisarskim, w ramach którego realizują koncepcje sztuk teatralnych zgłoszonych do Konkursu. Finał programu odbędzie się we wrześniu.

Czytaj dalej

Weź udział w „Laboratorium: jak chcemy współpracować (w przyszłości)?” w ramach 24. Biennale Sztuki dla Dziecka (30-31 maja 2023)!

09.05.2023

Zapraszamy do udziału w „Laboratorium: jak chcemy współpracować (w przyszłości)?”, wydarzeniu skierowanym do osób dorosłych, które zajmują się sztuką dla dzieci.

Czytaj dalej

OPEN CALL / Dołącz do „Laboratorium: jak chcemy współpracować (w przyszłości)?”

28.04.2023

Zapraszamy do udziału w grupie roboczej w ramach programu „Laboratorium: jak chcemy współpracować (w przyszłości)?”

Czytaj dalej

Dołącz do Działu Relacji Publicznych Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu!

03.04.2023

Szukamy osoby do pracy w Dziale Relacji Publicznych, zapraszamy do aplikowania.

Czytaj dalej