Elipse
Powrót

Aktualności

06.07.2023

Ogłaszamy program dyskursywny Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni!

Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni odbędzie się między 30 września a 3 października 2023 roku. Publikujemy program części dyskursywnej Forum oraz szczegóły związane z udziałem w wydarzeniu.

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni to spotkanie przede wszystkim polskiego, ale też międzynarodowego środowiska osób działających w obszarze tańca i choreografii dla młodej widowni. Celem wydarzenia jest wspólne wytwarzanie wiedzy, dzielenie się doświadczeniami i poglądami oraz przekazanie sobie nawzajem impulsu do dalszego rozwoju tego obszaru w Polsce. Intencją Forum jest również popularyzacja choreografii i tańca wśród osób profesjonalnie zajmujących się teatrem i sztukami performatywnymi dla dzieci oraz wspieranie rozwoju środowiska związanego z tańcem i choreografią dla młodej widowni.

Pierwsze dwa dni wydarzenia to część performatywna Forum (30.09-1.10), podczas której zaprezentujemy wybór polskich spektakli tanecznych skierowanych do młodej widowni (program części performatywnej ogłosimy wkrótce). Kolejne dni to część dyskursywna (1-3.10).

W programie części dyskursywnej znalazły się zarówno panele dyskusyjne, prezentacje i wykłady, jak i praktyczne formaty wydarzeń, czyli działania warsztatowe, rozgrzewki ruchowo-myślowe oraz mruczanki.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej rozmowy i praktyki. Do zobaczenia w Poznaniu!

W odpowiedzi na potrzeby osób uczestniczących, program może być tłumaczony na Polski Język Migowy (prosimy o zaznaczenie takiej opcji w formularzu zgłoszeniowym).

 

Zespół Forum
Zespół kuratorski części dyskursywnej: Hanna Bylka-Kanecka (kolektyw Holobiont), Joanna Żygowska (CSD)
Produkcja: Aleksandra Łozowska, Izabella Nowacka, Ewelina Chatłas

PROGRAM CZĘŚCI DYSKURSYWNEJ
miejsce: Scena Wspólna w Poznaniu

niedziela, 1 października

14:00 – 17:00 – Spotkania grup roboczych

Forum rozpoczynamy zaproszeniem do udziału w spotkaniach trzech grup roboczych, które będą możliwością rozmowy, nawiązania i zacieśnienia środowiskowych relacji, dyskusji, wypracowania wniosków lub postulatów związanych ze wskazanymi aktywnościami zawodowymi w obszarze tańca i choreografii dla młodej widowni w Polsce. Wypracowane, wnioski, stanowiska lub pytania zostaną zaprezentowane ostatniego dnia Forum.
Chcemy w ten sposób docenić i wzmocnić głos środowiska oraz przekazać impuls do dalszego rozwoju tego obszaru w Polsce.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkie osoby czujące się częścią środowiska polskiego tańca współczesnego i choreografii dla młodej widowni, które chcą działać na jego rzecz.

Zapisy do konkretnej grupy odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy (formularz dostępny w części poświęconej informacjom o akredytacjach).

1. Grupa osób pracujących artystycznie (facylitatorka: Hanna Bylka-Kanecka, Anna Wańtuch)
2. Grupa osób produkujących wydarzenia artystyczne (facylitatorka: Karolina Wycisk)
3. Grupa osób zajmujących się pisaniem o tańcu (facylitatorka: Anna Królica)

Język: polski

poniedziałek, 2 października

9:00 – 9:30Przybycie osób uczestniczących w Forum, czas swobodnych rozmów w foyer Sceny Wspólnej, kawa i herbata na początek dnia

9:30 – 10:20Czym jest polska choreografia dla dzieci i młodzieży – próby definicji – otwarcie Forum i rozmowa

Trzy polskie badaczki i krytyczki tańca: Anna Królica, Katarzyna Lemańska i Alicja Müller, podjęły się przeprowadzenia researchu w tytułowym obszarze. Ich zespołowa praca oraz prezentacja mają na celu podjęcie próby usystematyzowania zjawisk i zaproponowania teoretyczno-historycznej refleksji, przydatnej w szerokim oglądzie polskiego tańca i choreografii dla młodej widowni.

Prezentacja: Anna Królica, Katarzyna Lemańska

Język: polski (z tłumaczeniem na język angielski)

10:25 – 11:45 – Polityczność tańca i choreografii dla młodej widowni – panel dyskusyjny

Panel międzynarodowy, mający na celu przyjrzenie się wybranym praktykom artystycznym, którym towarzyszy wyrazista refleksja na temat polityczności. Jakie siły/afekty/decyzje/hierarchie uruchamia splot dziecko-taniec? Jak można brać je pod lupę? Jakie są przykładowe sposoby ich odsłaniania, dekonstruowania, poszerzania refleksji? Jak myślenie o polityczności może wpływać na decyzje artystyczne? Jak polityczność przejawia się podczas produkcji i prezentacji tanecznych wydarzeń artystycznych dla młodej widowni i obejmuje wszystkie zaangażowane w nie podmioty?

Panelistki/ści: Hanna Bylka-Kanecka (Polska), Jovana Rakić (Serbia), Alfredo Zinola (Niemcy/Włochy)

Prowadzenie: Zofia Małkowicz

Język: angielski (z tłumaczeniem na język polski)

11:45 – 12:00 – Przerwa

12:00 – 14:00 – Działania warsztatowe

Wybór spotkania na poziomie formularza zgłoszeniowego (formularz dostępny w części poświęconej informacjom o akredytacjach).

1. Praktyki somatyczne jako narzędzie pracy ruchowej z i dla młodej widowni (duża scena)

Podczas spotkania zanurzymy się w praktykę ruchowo-mentalną inspirowaną w szczególności metodą Body-Mind Centering®. Warsztaty będą okazją do poszerzania własnego, cielesnego doświadczenia oraz namysłu nad ich potencjałem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wcześniejsze doświadczenie taneczne nie jest wymagane, warsztaty otwarte dla wszystkich osób ciekawych tego tematu.

Prowadzenie: Heike Kuhlmann (Niemcy)

Język: angielski (z tłumaczeniem na język polski w zależności od potrzeb osób uczestniczących)

2. Praca choreograficzna dla i z dziećmi o szczególnych potrzebach (mała scena)

Spotkanie skupione wokół możliwych sposobów praktyki artystycznej na skrzyżowaniu tańca dla dzieci i pracy w obszarze inkluzywności. Prowadząca podzieli się swoimi doświadczeniami i odkryciami z wieloletniej pracy z i dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zaproponuje osobom uczestniczącym w warsztatach sposoby na poszerzanie własnych poszukiwań artystycznych.

Prowadząca: Birute Banevicute (Litwa)

Język: angielski (z tłumaczeniem na język polski w zależności od potrzeb osób uczestniczących)

3. Childhood studies i choreografia dla młodej widowni – wspólne potencjały (foyer)

Jak childhood studies mogą inspirować choreografki/ów i pedagogów/żki tańca? Jak spektakle taneczne dla młodej widowni mogą poszerzać perspektywę studiów o dzieciństwie? Spotkanie warsztatowe będzie mapowało punkty styku tych dwóch obszarów. Jego celem jest próba zespołowej werbalizacji wspólnych zainteresowań i stworzenie siatki pytań.

Prowadzenie: Aleksandra Zalewska-Królak

Język: polski

14:00 – 14:50 – Obiad

14:50 – 15:15 – Mruczanki na dobre trawienie

prowadzenie: Alicja Czyczel

Zapraszamy do łagodnej praktyki ruchowej (dostępnej również osobom bez wcześniejszego doświadczenia tanecznego), która wspomoże trawienie, wyrówna energię oraz pomoże przygotować się do drugiej części aktywnego dnia.

15:15 – 16:00 – Ekologie, intra-akcje, afordancje i holobionty – czyli o splotach choreografii dla młodej widowni z refleksją posthumanistyczną: część 1

Ludzkie-nieludzkie, podmiot-przedmiot, bierne-aktywne: to tylko niektóre z binarnych podziałów, do których jesteśmy jako ludzie poznawczo mocno przywiązani ze względu na ich codzienną użyteczność. Jak krytyczne wniknięcie do tych kategorii może rozszczelnić nasze myślenie i twórczość w kontekście tańca dla dzieci i rodzin? Prezentacje w formie krótkich wykładów video i wykładów performatywnych.

Prezentacje: Dalija Aćin Thelander (Szwecja/Serbia), Kolekttacz, Bartosz Mroczkowski i obiekty sensoryczne Intibags (Polska), kolektyw Holobiont (Polska)

Język: polski i angielski (z polskimi napisami)

16:00 – 18:00 – Young Dance Network meets local artists – panel dyskusyjny

Panel z udziałem przedstawicielek oraz przedstawiciela międzynarodowej sieci Young Dance Network, skupiającej osoby pracujące w obszarze tańca i choreografii dla młodej widowni na całym świecie i działającej pod parasolem największej światowej organizacji zajmującej się promocją sztuk performatywnych dla młodej widowni – ASSITEJ International. Celem spotkania będzie, nawiązując do obecnego priorytetu sieci, wymiana myśli między osobami profesjonalnie zajmującymi się choreografią dla młodej widowni, jak i zaproszenie do późniejszego włączenia się w działania sieci.

Osoby prowadzące: Hanna Bylka-Kanecka (Polska), Jovana Rakić (Serbia), Alfredo Zinola (Niemcy/Włochy)

Język: angielski (z tłumaczeniem na język polski w zależności od potrzeb osób uczestniczących)

wtorek, 3 października

9:30 – 10:00 – Kawa i herbata na dobry początek dnia oraz rozgrzewka ruchowo-myślowa dla osób chętnych

prowadzenie: Aleksandra Bożek-Muszyńska

10:15 – 11:30 – Obiekt w polskim teatrze i choreografii dla młodej i najmłodszej widowni – panel dyskusyjny

Kreatywna praca z obiektem leży w centrum zarówno polskich teatrów lalkowych, jak i wielu osób twórczych działających na polu choreografii. Jak te dwa instytucjonalnie odrębne światy mogą się nawzajem inspirować? Jak kategorie teoretyczne wypracowane w jednym obszarze mogą inspirować drugi? Jak wiele wspólnego w praktyce ma praca z obiektami choreograficznymi i z obiektami lalkowymi? Celem panelu jest szukanie odpowiedzi na te pytania i przekazanie impulsu do częstszych kolaboracji na styku tych dwóch artystycznych światów.

Panelistki: Izabela Chlewińska, Justyna Czarnota, Honorata Mierzejewska-Mikosza

Język: polski (z tłumaczeniem na język angielski)

11:40 – 12:00 – Relaks myślowy w ruchu i przerwa na kawę i herbatę

prowadzenie: Katarzyna Ustowska-Gmerek

Zapraszamy do łagodnej praktyki ruchowej (dostępnej również osobom bez wcześniejszego doświadczenia tanecznego), która pomoże nam przewietrzyć umysł, rozruszać kości oraz nabrać siły i energii potrzebnych do dalszej część dnia.

12:00 – 13:00 – Prezentacja postulatów grup roboczych

Opis wydarzenia: patrz program niedzielny.

Język: polski (z tłumaczeniem na język angielski)

13.00 – 13:45 – Przerwa obiadowa

13:45 – 14:05 – Mruczanki na dobre trawienie

prowadzenie: Monika Kiwak

Zapraszamy do łagodnej praktyki ruchowej (dostępnej również osobom bez wcześniejszego doświadczenia tanecznego), która wspomoże trawienie, wyrówna energię oraz pomoże przygotować się do drugiej części aktywnego dnia.

14:05 – 14:25 – Ekologie, intra-akcje, afordancje i holobionty – czyli o splotach choreografii dla młodej widowni z refleksją posthumanistyczną: część 2

Opis wydarzenia: patrz program poniedziałkowy.

14:40 – 16.00 – Taniec i choreografia w publicznej, podstawowej edukacji ogólnokształcącej – panel dyskusyjny

Szkoła jest miejscem, w którym ogromna większość dzieci spędza znaczną część każdego z pięciu dni tygodnia roboczego. Jak taniec i choreografia mogą w ramach zajęć w szkole wspierać zdrowie, rozwijać kreatywność, sprawczość oraz krytyczne myślenia dzieci? Celem panelu jest prezentacja wybranych, różnorodnych projektów kierowanych do szkół i wspólny z publicznością namysł nad potencjałami i trudnościami związanymi z praktykowania tańca w placówce oświatowej.

Panelistki/ści: Alicja Czyczel (Polska), Katarzyna Ustowska-Gmerek (Polska), Alfredo Zinola (Niemcy/Włochy)

Język: polski i angielski

16:00 – 16:45 – Podsumowanie i zakończenie

Pomiędzy wydarzeniami zapraszamy do zbierania pytań o taniec i choreografię dla młodej widowni w Polsce, które pojawią się podczas dyskusji na forum, spotkań warsztatowych i rozmów indywidualnych. Pytania te zostaną zebrane i opublikowane w raporcie po Forum, zbierającym m.in. środowiskowe pytania na ten temat.

Swoje pytania można także przesłać za pomocą ankiety (ANKIETA).
Każda osoba może wziąć udział w ankiecie dowolną liczbę razy.

Zachęcamy do wzięcia ze sobą na Forum wygodnych ubrań, które nie krępują ruchów, i do wspólnego łagodnego zanurzenia się w tematyce tańca i choreografii dla młodej widowni. Główna część Forum odbędzie się w przestrzeni teatralnej, którą postaramy się przystosować tak, by ona przyjazna do twórczej wymiany myśli oraz możliwie wygodnego dla naszych ciał spędzania w niej czasu.

Dyskursywna część Forum odbywa się w przestrzeni dostępnej architektonicznie oraz wyposażonej w pętlę indukcyjną.

Program części performatywnej Forum

AKREDYTACJE

Akredytacje dla osób chcących wziąć udział w Forum obejmują:

  • udział we wszystkich wydarzeniach zaplanowanych w programie (zarówno części performatywnej, jak i dyskursywnej),
  • obiady i przekąski podczas wydarzeń,
  • nocleg (w zależności od wariantu akredytacji).

Warianty akredytacji:

  • z noclegiem (30.09-3.10) w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem – 200 zł*,
  • bez noclegu (30.09-3.10) – 100 zł.

*Prosimy o przemyślane rezerwowanie noclegów. Kwota akredytacji pokrywa tylko część kosztu noclegu. Reszta znajduje się po stronie organizatora.

Liczba akredytacji jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Zapisy na wydarzenie odbywają się za pomocą formularza online (FORMULARZ). Po przesłaniu ankiety zgłoszeniowej, osoba zainteresowana otrzyma (najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych) informację o zakwalifikowaniu do udziału.

Zgłoszenia obejmujące noclegi przyjmujemy do 4 września, akredytacje bez noclegu – do 15 września.

Potwierdzenie akredytacji następuje po zaksięgowaniu opłaty. Osoba zgłaszająca się powinna uiścić opłatę do 7 dni od daty otrzymania wiadomości z przyjęciem zgłoszenia. Rezygnacja z udziału z możliwością zwrotu kosztów akredytacji jest możliwa do 11 września 2023. Po tej dacie nie ma możliwości uzyskania zwrotu kosztów (ale akredytację można przekazać innej osobie).

Akredytacja dziennikarska

Dziennikarzy i dziennikarki zainteresowane udziałem w Forum zapraszamy do kontaktu z biurem celem ustalenia indywidualnych zasad udziału w wydarzeniu.

 

Biuro Forum
Aleksandra Łozowska, Magdalena Przybylska
forum@nowesztuki.pl
tel.: 791 571 521

 

 

The program of the discursive part of the Forum on Contemporary Dance and Choreography for Young Audiences is now available!

The Forum on Contemporary Dance and Choreography for Young Audiences will take place between September 30th and October 3rd 2023. Here you will find the program of its discursive part.

The Forum on Contemporary Dance and Choreography for Young Audiences gathers primarily Polish, but also international circles of people working in the field of dance and choreography for young audiences. The purpose of the event is to jointly produce knowledge, share experiences and views and give each other an impetus for the further development of this area in Poland. The intention of the Forum is also to popularize choreography and dance among those professionally involved in theater and performing arts for children, and to support the development of the dance and choreography community for young audiences.

The first two days of the event are the artistic part of the Forum (30.09-1.10), during which we will present a selection of Polish dance performances for young audiences (the program will be available soon). This experience will be the basis for entering the second, discursive part (1-3.10).

The program for the discursive part includes panel discussions, presentations and lectures as well as practical activities such as workshops, warm-ups of your body and mind, exercises for good digestion.

We invite you to join us. See you in Poznan!

Our team
Curators of the discursive part: Hanna Bylka-Kanecka (Holobiont collective), Joanna Żygowska (Children’s Art Center in Poznań)
Coordination: Aleksandra Łozowska, Izabella Nowacka, Ewelina Chatłas

PROGRAM OF THE DISCURSIVE PART
place: Scena Wspólna (Common Stage), Poznań

Sunday, October 1st

14:00 – 17:00 – Working groups meetings

The Forum begins with meetings of three working groups, which will be an opportunity to talk, establish and strengthen community relations, discuss, develop conclusions or postulates related to the indicated professional activities in the field of dance and choreography for young audiences in Poland. The developed conclusions, views or questions will be presented on the last day of the Forum.

We want to appreciate and strengthen the voice of the environment and give impetus to the further development of this area in Poland.

We invite all people who feel involved in the Polish contemporary dance and choreography environment for young audiences and who want to act on its behalf.

Language: Polish

1. Group of art workers (facilitation: Hanna Bylka-Kanecka, Anna Wańtuch)
2. Group of artistic events producers (facilitation: Karolina Wycisk)
3. Group of dance and choreography critics and researchers (facilitation: Anna Królica)

Monday, October 2nd

9:00 – 9:30 – arrival of participants, time for conversations in the foyer of the Scena Wspólna, coffee and tea to start the day

9:30 – 10:20 – What is contemporary choreography for young audiences – attempts to define – opening of the Forum and discussion

Three Polish dance researchers and critics: Anna Królica, Katarzyna Lemańska and Alicja Müller attempted to conduct a research in the following topic. Their collective work and presentation’s main aim is to systematize the phenomena and propose theoretical and historical reflection, which will be useful in broader view on Polish dance and choreography for young audiences.

Presentation: Anna Królica, Katarzyna Lemańska

Language: Polish (with English translation)

10:25 – 11:45 – Political aspects of dance and choreography for young audiences – panel discussion

International panel which main aim is to look closely at specific artistic practices connected with distinctive political contexts. What kind of powers/affects/decisions/hierarchies are activated by the child-dance entanglement? How to think about them? What are the examples of showing and deconstructing them, how to broaden the reflection? How thinking about political aspects can impact artistic decisions? How politicality manifests itself during the production and presentation of dance events for young audiences and how does it work among all of the engaged subjects

Panelists: Hanna Bylka-Kanecka (Poland), Jovana Rakić (Serbia), Alfredo Zinola (Germany/Italy)

Language: English (with Polish translation)

11:45 – 12:00 – Break

12:00 – 14:00 – Workshops

Workshop groups are selected at the application form level.

1. Somatic practices as a tool of a movement work with and for young audiences

During the workshop we will explore the movement and thought practice inspired mainly by Body-Mind Centering Method®. The workshops will be an occasion to broaden our body experiences and reflect on their potential in work with children and young people. No prior dance experience is required, the workshop is open for anyone interested in the topic.

Conduction: Heike Kuhlmann (Germany)

Language: English (Polish translation available if needed)

2. Choreography with and for children with special needs

The meeting will be focused on possible artistic practices at the intersection of dance for children and inclusivity. The conducting person will share experiences and discoveries gained in a long-term work with and for children with disabilities and propose ways to broaden reflection.

Conducting person: Birute Banevicute (Lithuania)

Language: English (Polish translation available if needed)

3. Childhood studies and choreography for young audiences – shared potentials

How childhood studies can inspire choreographers and dance educators? How dance performances for young audiences can broaden our perspective on childhood studies? Workshop will map the shared points between those two areas. Its main aim is to verbalize their common interests and create a net of questions.

Conducting person: Aleksandra Zalewska-Królak

Language: Polish

14:00 – 14:50 – Dinner

14:50 – 15:15 – Exercises for good digestion

Leading: Alicja Czyczel

Enjoy a gentle movement practice (also available to those with no prior dance experience) to aid digestion, balance energy and help prepare for the second part of the active day.

15:15 – 16:00 – Ecologies, intra-actions, affordances and holobionts – on links between the choreography and posthumanism: part 1

Human and non-human, subject and object, passive and active – those are only some of the binaries that we are attached to as humans because of their everyday usefulness. How critical view on this categories can unseal our thinking and art in the context of dance for children and families? Short video and performative lectures.

Presentations: Dalija Aćin Thelander (Sweden/Serbia), Kolekttacz and Bartosz Mroczkowski on sensoric objects Intibags (Poland), Holobiont collective (Poland)

Language: Polish and English (with Polish subtitles)

16:00 – 18:00 – Young Dance Network meets local artists

Presentation and workshops conducted by international Young Dance Network, gathering people working in dance and choreography for young audiences all around the world and working under the ASSITEJ Intenational – world’s biggest organization aimed at performative arts for young audiences. The main goal of this meeting will be – due to the priorities of the network – exchange of the thought among people working in the choreography for young audiences and invitation to take part in the network’s activities.

Conducting persons: Hanna Bylka-Kanecka (Poland), Jovana Rakić (Serbia), Alfredo Zinola (Germany/Italy)

Language: English (Polish translation available if needed)

Tuesday, October 3rd

9:30 – 10:30 – Coffee and tea for a good start of the day and a movement and thought warm-up for those willing to participate

Leading: Aleksandra Bożek-Muszyńska

10:15 – 11:30 – Object in Polish theater and choreography for young and youngest audiences

Creative work with the object lies at the center of both Polish puppet theaters and many artists working in the field of choreography. How can these two institutionally distinct worlds inspire each other? How can theoretical categories developed in one area inspire the other? How much do working with choreographic objects and working with puppet objects have in common in practice? The aim of the panel is to seek answers to these questions and to provide the impetus for more frequent collaborations at the intersection of these two artistic worlds.

Panelists: Izabela Chlewińska, Justyna Czarnota, Honorata Mierzejewska-Mikosza

Language: Polish (with English translation)

11:40 – 12:00 – Thought relaxation in motion and coffee and tea break

Leading: Katarzyna Ustowska-Gmerek

We invite you to join us for a gentle movement practice (also available to those with no prior dance experience) that will help us air out our minds, stretch our bones, and gain the strength and energy needed for the rest of the day.

12:00 – 13:00 – Presentation of the working groups posts

See the Sunday program.

Language: Polish (English translation available if needed)

13:00 – 13:45 – Dinner

13:45 – 14:05 – Exercises for good digestion

Enjoy a gentle movement practice (also available to those with no prior dance experience) to aid digestion, balance energy and help prepare for the second part of the active day.

14:05 – 14:25 – Ecologies, intra-actions, affordances and holobionts – on links between the choreography and posthumanism: part 2

See the Monday program.

14:40 – 16.00 – Dance and choreography in public elementary education

School is the place where the vast majority of children spend a significant part of each of the five working days. How can dance and choreography, as part of school activities, promote health, develop children’s creativity, agency and critical thinking? The aim of the panel is to present a selection of diverse projects directed to schools and to reflect with the audience on the potentials and difficulties of practicing dance in an educational institution.

Panelists: Alicja Czyczel (Poland), Katarzyna Ustowska-Gmerek (Poland), Alfredo Zinola (Germany/Italy)

Language: Polish and English (with Polish translation available if needed)

16:00 – 16:45 – Summary and conclusion

Between events, we invite you to collect questions about dance and choreography for young audiences in Poland that will arise during the Forum discussions, workshop meetings and one-on-one conversations. These questions will be collected and published in a report after the Forum.

You can send your questions by this survey (SURVEY) [only in Polish].

Each person can fill out the survey multiple times.

We encourage you to take comfortable clothes which do not restrain your movements. The main part of the Forum will take place in the theater space, which we will try to adapt so that it is friendly to the creative exchange of ideas and as comfortable as possible for our bodies to spend time in it.
The discursive part of the Forum will take place in an architecturally accessible space, equipped with an induction loop.

The program of the performative part of the Forum

ACCREDITATIONS

Accreditations for the Forum include:

  • participation in all events scheduled in the program (both the artistic and discursive parts),
  • lunches and coffee breaks during the events,
  • accommodation (depending on the accreditation option).

Accreditation options:

  • with accomodation (30.09-3.10) in a single room with breakfast – 200 PLN*,
  • without accomodation (30.09-3.10) – 100 PLN.

* Please book your accommodation thoughtfully. The accreditation amount covers only part of the cost of accommodation. The rest is covered by the organizer.

The number of accreditations is limited. The order of registration counts. Registration for the event takes place via an online form (FORM). After submitting the application, the interested person will receive (within three working days) information.

Applications including accommodation are accepted until September 4th. Without accommodation – until September 15th.

Media

Journalists interested in participating in the Forum are invited to contact the office to make individual arrangements for participation in the event.

 

Office
Aleksandra Łozowska, Magdalena Przybylska
forum@nowesztuki.pl

 

The Forum on Contemporary Dance and Choreography for Young Audiences was co-financed under the government program Dance (The National Institute of Music and Dance) from the funds of the Minister of Culture and National Heritage (from the Culture Promotion Fund).

Czytaj inne

Nagroda honorowa dla „Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży”!

24.05.2024

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek nagrodziło 51. i 52. tom Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży w 64. Konkursie na „Najpiękniejsze Polskie Książki 2023”.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie 35. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży!

20.05.2024

Znamy nazwiska osób autorskich nagrodzonych oraz wyróżnionych w 35. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży.

Czytaj dalej

Badanie środowiska osób zajmujących się sztukami performatywnymi i literaturą dla dzieci i młodzieży

14.05.2024

W zeszłym roku Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zainicjowało badania potrzeb osób zajmujących się sztuką dla dzieci i młodzieży. Teraz kontynuujemy działania, skupiając się na środowisku osób zajmujących się sztukami performatywnymi i/lub literaturą dla młodych odbiorców.

Czytaj dalej

Rusza nabór na warsztaty dramatopisarskie (sztuki/teksty dla dzieci i młodzieży)!

15.04.2024

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji warsztatów dramatopisarskich. Spotkamy się w Poznaniu w dn. 10–11 maja 2024 roku.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie naboru do Programu pisarskiego!

28.03.2024

Ogłaszamy wyniki tegorocznego naboru do Programu pisarskiego.

Czytaj dalej

Jury 35. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży!

22.03.2024

Przedstawiamy jurorki oraz jurora trwającej edycji Konkursu.

Czytaj dalej

Wyniki I etapu naboru do Programu pisarskiego!

14.03.2024

Jury do II etapu naboru do Programu pisarskiego zakwalifikowało 10 koncepcji dramatów. Przedstawiamy listę wybranych projektów.

Czytaj dalej

Ogłaszamy 35. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży!

05.02.2024

Rusza 35. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży. Nabór zgłoszeń trwa do 2 kwietnia 2024 roku.

Czytaj dalej

Startuje nabór koncepcji do Programu pisarskiego

15.01.2024

Nabór do Programu pisarskiego rusza już dziś! Na zgłoszenia czekamy do 29 lutego 2024 roku.

Czytaj dalej

„Trzy teksty o polskiej choreografii dla młodej widowni”

29.12.2023

Zapraszamy do lektury publikacji „Trzy teksty o polskiej choreografii dla młodej widowni” autorstwa Anny Królicy, Katarzyny Lemańskiej oraz Alicji Müller.

Czytaj dalej