Elipse
Powrót

Szkice

07.10.2013

Karolina Kaleta, laureatka Konkursu na Miniaturę Teatralną, o projekcie POCZUJ TO!

autorka: Karolina Kaleta

Kolejną odsłoną akcji TEATR. Poczuj to! realizowanego przez Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki było artystyczne czytanie dramatu „W brzuchu wilka”. W ramach tego cyklu prezentowane są najciekawsze sztuki współczesne przygotowywane przez młodych reżyserów, a po prezentacji odbywa się rozmowa twórców i widzów, wśród których znaczący odsetek stanowili gimnazjaliści.

Sam projekt zaprzecza powszechnemu poglądowi, że brakuje dobrych tekstów skierowanych do nastoletniej widowni i dotykających jej problemów. Jak pokazuje przykład Roberta Jarosza (autora „Wnyka” „W beczce chowanego” oraz „W brzuchu wilka”) jest to dramaturgia na najwyższym poziomie, o wielowymiarowej strukturze i głębokim, metaforycznym znaczeniu, a jedynym jej ograniczeniem może być wyobraźnia reżysera. Nie stało się tak jednak w tym przypadku, Waldemar Raźniak, realizując swoją wizję, nie zapomniał, że przekaz jest wartością nadrzędną, niezależnie od tego, jak będzie przez widza interpretowany. Właśnie interpretacja kwestii poruszonych w utworze była przedmiotem gorącej dyskusji, która rozpoczęła się po prezentacji. Forma, jaką jest artystyczne czytania dramatu, zakłada niemal całkowitą rezygnację ze scenografii (poza białym płótnem z napisem „Niszcząc nie myśl o karze lecz o przyjemności”), elementy kostiumów są jedynie sygnałami i wskazówkami dla odbiorcy, a tło muzyczne ogranicza się do motywu z filmów Disney’a. Taki zabieg pozwala całkowicie skoncentrować się na tekście, który ma charakterystyczną dla tego autora zapętlającą się kompozycję i wielopłaszczyznową fabułę. Akcja dzieje się w różnych miejscach i czasie, wspólną osią dla wszystkich historii jest postać wilka, który jest jednocześnie bohaterem bajki o czerwonym kapturku, personifikacją zła oraz efektem aktu stworzenia dokonanego przez Czarną Dziurę. Każdy epizod kończy się takimi samymi słowami, swoistą mantrą, której znaczenie objawia się dopiero w ostatniej scenie. Wtedy także pozornie rozproszone zdarzenia zaczynają się ze sobą łączyć w przedziwną układankę, jednak ostateczny obraz, który powstanie z tych fragmentów, jest zależny wyłącznie od subiektywnego wrażenia konkretnego widza. W tej historii można doszukać się pytań o przyczynę istnienia zła, polemiki z leibnizowską filozofią optymizmu oraz koncepcją teodycei, zawarta jest tu też dogłębna analiza relacji międzyludzkich, zobojętnienia społeczeństwa i braku reakcji na przemoc. Poruszony zostaje temat miłości i potrzeby bliskości, które bywają równie piękne, co niebezpieczne, gdy zostają cynicznie wykorzystane. Otwarta pozostaje więc kwestia istnienia wartości uniwersalnych i bezdyskusyjnych. Dramat nie daje żadnej odpowiedzi, ale jednocześnie niczego nie narzuca. Tekst „W brzuchu wilka” zmusza jedynie do refleksji, ale to jego wielka zaleta.

Karolina I. Kaleta

Czytaj inne

Na głowie się nie mieści

29.03.2024

„W jakim stopniu udaje się w teatrze dla młodej widowni zachować uniwersalność charakteryzującą większość picturebooków – ich nieprzystawalność klasyfikacjom wiekowym odbiorców?”

Czytaj dalej

Czemu Antek boi się trolli?

27.03.2024

„[…] bardzo ważne jest odtabuizowanie języka i tematów związanych życiem i twórczością osób z niepełnosprawnościami”.

Czytaj dalej

Nic o nas bez nas

13.03.2024

O głosie dziecka w teatrze dla młodej widowni oraz sposobach pracy z dziećmi podczas realizacji spektakli pisze Katarzyna Lemańska.

Czytaj dalej

Od okresu melodii do okresu wyrazu – o komunikacji niewerbalnej z małymi odbiorcami i metodach tworzenia spektakli dla najnajów

28.12.2023

„Projekty artystyczne z użyciem czy to znaków polskiego języka migowego, opatentowanych metod takich jak bobomigi Danuty Mikulskiej, czy po prostu naturalnych znaków i gestów służą wspieraniu i budowaniu komunikacji autentycznej, spotkaniu twarzą w twarz, oraz zwracają uwagę na negatywne skutki popularyzacji komunikacji cyfrowej”.

Czytaj dalej

Jak pisać z młodzieżą, a nie tylko dla młodzieży? – case study z pisania sztuki „Wychowanie Fizyczne”.

14.12.2023

„Do każdej wyprawy należy się przygotować. Myślę, że do wyprawy mającej służyć researchowi do pisania sztuki – szczególnie”.

Czytaj dalej

Czy dzieci i wilki uratują świat? Relacje „istot głęboko czujących” w dramatopisarstwie Katarzyny Matwiejczuk dla młodej widowni

21.04.2023

„Katarzyna Matwiejczuk proponuje namysł nad ekologią głęboką, której przedstawicielami są dzieci. W przeciwieństwie do zwolenników ekologii płytkiej, świadomych realnych przecież zagrożeń ekologicznych, bohaterowie opisanych sztuk nie szukają doraźnych rozwiązań […]”.

Czytaj dalej

Niedorosłe dorosłości. Co o czasie, przemijaniu oraz dojrzewaniu mówią Pourveur, Park i Bukowski?

27.03.2023

O refleksji nad subiektywnością czasu i odkrywaniem siebie w różnych okresach życia w dramatach Pourvera, Parka i Bukowskiego.

Czytaj dalej

Poszukiwanie samej siebie. Strategie reprezentacji bohaterów w teatrze dla młodzieży

16.02.2023

„Teatr dla młodzieży musi spełnić oczekiwania jednej z najbardziej wymagających grup odbiorczych. Jak ciekawie przedstawić postawy światopoglądowe młodych bohaterów?”

Czytaj dalej

Nowy język. PJM w spektaklach dla dzieci

29.06.2022

Krytyczka Katarzyna Lemańska analizuje wykorzystanie polskiego języka migowego w najnowszej dramaturgii dla młodych odbiorców i odbiorczyń. Jak osoby tworzące sztukę performatywną dopasowują się do potrzeb zróżnicowanej widowni?

Czytaj dalej

Co będziesz robił w sąsiedniej celi? – kilka subiektywnych myśli o tym, jak się rozwijać jako autor lub autorka sztuk dla młodej widowni w Polsce

21.02.2022

Jak się rozwijać jako autor lub autorka sztuk dla młodego widza? W jaki sposób doskonalić warsztat? Gdzie szukać inspiracji i tematów? A przede wszystkim – jak dotrzeć na teatralne sceny?

Czytaj dalej