Elipse
Powrót

Szkice

15.06.2018

Tadeusz Pajdała: „Osobowość twórcy – materia teatru – kreacja”

autor: Tadeusz Pajdała

Znamy już nazwiska i teksty laureatów oraz uczestników 29. edycji Konkursu na Sztukę Teatralna dla Dzieci i Młodzieży. Rozpoczęliśmy prace związane z wydaniem w Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży najciekawszych utworów tego konkursu. Zaczynamy układać program i listę potencjalnych uczestników wrześniowych, 27. Warsztatów dramatopisarskich w Obrzycku.

Jesteśmy jednak ciągle pod wrażeniem tych ostatnich z września 2017 roku. Jednym z najciekawszych punktów programu było spotkanie z Tadeuszem Pajdałą, wieloletnim jurorem naszego konkursu i znakomitym znawcą teatru i dramaturgii. Jego arcyciekawy wywód pt. Osobowość twórcy – materia teatru – kreacja, zarejestrowany kamerą, spisała i opracowała Justyna Gołęcka, a ostateczną redakcję przygotował sam autor. Przypomnijmy sobie refleksje Pana Tadeusza sprzed kilku miesięcy pamiętając, że dotyczą one jego doświadczeń z ponad 40 lat rozwoju polskiego dramatu oraz teatru dla dzieci i młodzieży, ale i m.in. 32 lat naszego konkursu, 26 lat wydawnictwa oraz 26 warsztatów w Zaniemyślu i Obrzycku.

Niech lektura tekstu ustanowi właściwą perspektywę tym wszystkim, którzy 8 września tego roku pojawią się w Obrzycku po raz pierwszy. Wyrażamy też przekonanie, że będzie również pasjonującą lekturą dla tych, co sztuki piszą, czytają, oceniają krytycznie i wystawiają. Znajdą w nim paralele między latami 70. – 90. XX wieku a teraźniejszością.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁEM:

Osobowość twórcy – materia teatru – kreacja (z historią teatru i konkursu CSD w Poznaniu na sztukę teatralną w tle)

Czytaj inne

Czy dzieci i wilki uratują świat? Relacje „istot głęboko czujących” w dramatopisarstwie Katarzyny Matwiejczuk dla młodej widowni

21.04.2023

„Katarzyna Matwiejczuk proponuje namysł nad ekologią głęboką, której przedstawicielami są dzieci. W przeciwieństwie do zwolenników ekologii płytkiej, świadomych realnych przecież zagrożeń ekologicznych, bohaterowie opisanych sztuk nie szukają doraźnych rozwiązań […]”.

Czytaj dalej

Niedorosłe dorosłości. Co o czasie, przemijaniu oraz dojrzewaniu mówią Pourveur, Park i Bukowski?

27.03.2023

O refleksji nad subiektywnością czasu i odkrywaniem siebie w różnych okresach życia w dramatach Pourvera, Parka i Bukowskiego.

Czytaj dalej

Poszukiwanie samej siebie. Strategie reprezentacji bohaterów w teatrze dla młodzieży

16.02.2023

„Teatr dla młodzieży musi spełnić oczekiwania jednej z najbardziej wymagających grup odbiorczych. Jak ciekawie przedstawić postawy światopoglądowe młodych bohaterów?”

Czytaj dalej

Nowy język. PJM w spektaklach dla dzieci

29.06.2022

Krytyczka Katarzyna Lemańska analizuje wykorzystanie polskiego języka migowego w najnowszej dramaturgii dla młodych odbiorców i odbiorczyń. Jak osoby tworzące sztukę performatywną dopasowują się do potrzeb zróżnicowanej widowni?

Czytaj dalej

Co będziesz robił w sąsiedniej celi? – kilka subiektywnych myśli o tym, jak się rozwijać jako autor lub autorka sztuk dla młodej widowni w Polsce

21.02.2022

Jak się rozwijać jako autor lub autorka sztuk dla młodego widza? W jaki sposób doskonalić warsztat? Gdzie szukać inspiracji i tematów? A przede wszystkim – jak dotrzeć na teatralne sceny?

Czytaj dalej

Wycofać się i przeczekać. Hikikomori jako strategia przetrwania?

29.12.2021

Radykalną formą odosobnienia jako sposobu życia i zarazem metodą radzenia sobie z problemami jest hikikomori. Zjawisko to stało się głównym tematem sztuki Holgera Schobera, która ukazała się w 31. zeszycie „Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży”. Dzieło austriackiego autora udowadnia, że współczesna dramaturgia przeznaczona dla młodej widowni nie stroni od tematyki zaangażowanej społecznie, antycypując szerzej nieznany problem socjologiczny, polegający na rewolucyjnym podważeniu dotychczasowych praktyk współbycia z innymi.

Czytaj dalej

O empatii w dramatach dla młodzieży. Przegląd

03.06.2020

Empatyzowanie z postaciami umożliwia podobieństwo przedstawionych w dramacie relacji między bohaterami czy trudnych decyzji do sytuacji, z jakimi spotykają się młodzi ludzie. W ten sposób postaci stają się reprezentantami młodych widzów, ale również ich potencjalnymi znajomymi, przyjaciółmi, odbiciem osób spotykanych w realnym życiu.

Czytaj dalej

Odnaleźć właściwe słowa. Motywy tanatyczne w najnowszej dramaturgii dla dzieci i młodzieży

15.04.2020

Od kilkunastu lat w literaturze dziecięcej i młodzieżowej trwa moda na podejmowanie trudnych tematów, takich jak: choroba, śmierć, wojna, przemoc, wykluczenie czy nieudane relacje z rodzicami. Tematyki tabu nie mogło, oczywiście, zabraknąć w najnowszej dramaturgii dla dzieci i młodzieży, która podąża za nowymi trendami i kierunkami równie szybko jak jej epicka siostra. Autorką tekstu jest Marlena Jasińska-Denst.

Czytaj dalej

(Nie)czytanie dramatu

15.03.2020

W latach 90. ubiegłego wieku narodziła się osobna forma scenicznej realizacji tekstu – określana jako czytanie dramatu, będąca efektem pojawienia się fali nowej dramaturgii. Dziś jest już powszechną metodą na prezentację utworów dramatycznych zarówno tych przeznaczonych dla dorosłych, jak i niedorosłych odbiorców. Autorką tekstu jest Katarzyna Mazur-Lejman.

Czytaj dalej

6 faktów o początkach Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

11.02.2020

W styczniu 2020 roku Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu ogłosiło 31. edycję Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży. Prezentujemy kilka faktów dotyczących historii Konkursu.

Czytaj dalej